Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 28.11.2019 vuoden 2020 alussa voimaan tulevan jätetaksan ja TSV-jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksa sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Taksa-asiakirjat on nähtävillä 2.1.2020 saakka osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/kuulutukset

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 2.1.2020 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoa: Kari Ström, puh. 014 266 5139

Jyväskylän seudun jätelautakunta

 

Jätetaksa 2020

TSV-jätetaksa 2020