Jätehuoltomääräyksiä päivitetään vastaamaan muuttunutta jätelainsäädäntöä ja samalla niihin tehdään tarpeellisia muutoksia valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Useita kiinteistöjen jätehuoltopalveluita koskevia määräyksiä täsmennetään saatujen käytännön kokemusten ja palautteiden perusteella.

Keskeisimpänä muutoksena esitetään muovipakkausten erilliskeräyksen aloittamista vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Muovipakkausten keräys alkaa tammikuussa 2021. Myös sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisen periaatteita muutetaan aiempaa joustavammiksi. Jatkossa yhä useampi kotitalous voi saada pidennetyn kahdeksan viikon tyhjennysvälin.

Jätehuoltomääräysten luonnos ja perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä 3.12.2019–17.1.2020 osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/maaraykset sekä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on vaikutus, on mahdollisuus jättää jätehuoltomääräysten luonnoksesta mielipide 17.1.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja: Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 tai Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153.

Jyväskylän seudun jätelautakunta

 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset - Luonnos

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut - Luonnos