Päätöspäivä 26.11.2019
Päätösten antopäivä 03.12.2019

179-2019-1048 252 §
Suunnittelutarveratkaisu 
Suunnittelutarveratkaisuhakemus hyväksytään
179-403-15-60
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos

179-2019-1193 253 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §) 
Poikkeamishakemus hyväksytään
179-17-9908-1 ja  179-17-167-1
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

179-2019-1214 254 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §) 
Poikkeamishakemus hylätään
179-402-7-70-M602
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

179-2019-1289 255 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §) 
Poikkeamishakemus hyväksytään ehdoilla
179-7-47-1
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Kaupunkirakennelautakunta