Kankaan Palvelu Oy etsii avoimen portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa, joka toteutetaan monisukupolvisen korttelin (MOSURA) hankkeeseen Jyväskylän Kankaan alueelle. Julkisen taidehankinnan suunnittelu toteutetaan kolmivaiheisena. Kankaan asukkaat pääsevät äänestämään suosikkiaan.

Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori, Kankaan Palvelu Oy
050-338 7705, kirsi.j.pitkanen@jyvaskyla.fi

Taiteilijoiden portfoliohaun ensimmäisessä vaiheessa avataan kaikille avoin haku, johon voivat ilmoittautua Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät lähettämällä kuvia tuotannostaan sekä ansioluettelon. Haun toinen vaihe käsittää kutsumenettelyn, jossa Kankaan taidetyöryhmä tekee valinnat 3-5 taiteilijasta, joilta tilataan luonnos hankkeeseen portfolioiden perusteella. Kolmannessa vaiheessa Kankaan Palvelu Oy:n hyväksymät luonnokset asetetaan nähtäville ja Kankaan asukkaiden äänestettäväksi. 

Äänestyksen jälkeen Kankaan Palvelu Oy tekee päätöksen taidehankinnan toteuttamisesta.

- Haluamme lisätä läpinäkyvyyttä taidehankinnoissa. Avoin portfoliohaku antaa mahdollisuuden kaikille taiteilijoille ja toisaalta sitä kautta ilmoittautuneet taiteilijat osoittavat olevansa sekä kiinnostuneita, että sitoutuneita juuri kyseisen taidehankinnan toteuttamiseen.”, kertoo Kankaan taidekoordinaattori Kirsi Pitkänen Kankaan Palvelu Oy:stä.

- Asukasvaikuttaminen on tärkeä näkökulma Kankaan taidehankinnoissa, koska osallistaminen on ollut mukana alusta saakka Kankaan alueen kehittämisessä. Asukkaat ovat toivoneet pääsevänsä mukaan päätöksentekoon myös taidehankintojen osalta” kommentoi Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen Jyväskylän kaupungilta.

Toteutettava teos hankitaan Jyväskylän Kankaan alueen prosenttikulttuuriperiaatteen käytäntöjen mukaisesti. Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella kykyä hallita suurta mittakaavaa ja toteuttaa teos osana rakennettua ympäristöä. 

Taideteos tulee muodostamaan portin Kankaalle

Taideteos sijoittuu Jyväskylän Kankaan MOSURA-kortteliin, Rusokinkadun ja Ailakinkadun kulmaan. MOSURA tarkoittaa monisukupolvista korttelia, johon rakentuu opiskelija-asumista, senioriasumista, päiväkoti, sekä yhteistila päiväkodille, opiskelijoille ja vanhuksille. Rakennuksen arkkitehtuuriteemaan liittyy tarina ulosvedettävästä laatikosta ja rakennuksen julkisivussa toistuukin ruudukonomainen aihe. Tärkeässä roolissa ovat myös ruudukkoon kiipeävät köynnökset, jotka elävöittävät ja muuttavat julkisivua vihreämmäksi vuosien saatossa. Tämä korkea rakennus ja keskeinen sijainti Kankaalle saavuttaessa muodostavat taideaiheelle maamerkin omaisen, porttimaisen luonteen.

Avoin portfoliohaku on yleistynyt taidehankintatapana Suomessa. Portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä on mahdollista tilata kohteeseen luonnos useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta, jolloin tilaajalla on useampi vaihtoehto toteutukseen.

Taiteilijoiden portfoliot toimitetaan sähköisesti  31.12.2019 mennessä osoitteeseen: info@kangasverkko.fi

Lisätietoa portfoliohausta löytyy verkkosivuilta: https://www.kangasverkko.fi/sisalto/mosurahaku

Lisätiedot:

Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori, Kankaan Palvelu Oy
050-338 7705, kirsi.j.pitkanen@jyvaskyla.fi

Kankaan Palveluyhtiö vastaa Jyväskylän Kankaan yhteisjärjestelyjen ja prosenttikulttuurin tuottamisesta sekä alueportaalista. Kankaan Palvelu Oy:n perustajaosakkaina ovat Jyväskylän kaupunki, Skanska ja YIT tasaosuuksin. Kaikki alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt liittyvät Kankaan Palvelu Oy:n osakkaiksi. Lopullinen omistus siirtyy näille yhtiöille, kun Kangas on valmis.