Kalevankatu 8:ssa ja 10:ssä on käynnissä asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa asumispainotteinen täydennysrakentaminen nykyisen kaksikerroksisen liikerakennuksen tilalle Kalevankadun varteen. Asemakaavan muutosluonnoksesta ja keskustan korkean rakentamisen linjauksista järjestetään asukastilaisuus, jossa on mahdollista tutustua suunnitelmiin ja keskustella niistä suunnittelijan kanssa.

Lisätiedot

kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

Kalevankadulle suunnitteilla oleva uudisrakennus koostuu kolmesta kahdeksan, kaksitoista ja kuusitoista kerroksisista asuinkerrostaloista, jotka kytkeytyvät toisiinsa yksi- ja kolmekerroksisella rakennusosalla. Suunnitteilla olevat rakennukset tulevat olemaan Jyväskylän keskustan korkeimpia rakennuksia. 

Asemakaavan muutosluonnos on ollut Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 26.11.2019 ja se asetetaan nähtäville 3.12.2019–10.1.2020 väliseksi ajaksi. Samaisessa kokouksessa lautakunta hyväksyi keskustan korkean rakentamisen linjaukset. Kaavamuutosalue on yksi ensimmäisistä kohteista, joissa on tarkasteltu keskustan kaupunkirakenteen strategiseen suunnitelmaan pohjautuvia korkean rakentamisen linjauksia. Jatkossa Jyväskylän keskustan nähdään kasvavan entistä enemmän ylöspäin ja linjauksien on tarkoitus ohjata tätä kehitystä.

Tervetuloa keskustelemaan kaavamuutosluonnoksesta ja tutustumaan keskustan korkean rakentamisen linjauksista Jyväskylän pääkirjaston Uno-saliin torstaina 12.12.2019 klo 17–19.

Lue lisää kaavamuutoksesta ja korkean rakentamisen linjauksista.