Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta hyväksyi pieniä muutoksia ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ohjeistukseen. Lisäksi lautakunta päätti ottaa käyttöön uudistetun tehostetun palveluasumisen palvelusetelin.

Lisätietoja:

 • Heidi Rentola 
  perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
  p. 040 0537 824
 • Kati Kallimo 
  perusturvan toimialajohtaja
  p. 050 442 2302

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotukiohje Jyväskylän kaupungissa 1.1.2020 alkaen

Perusturvalautakunta teki pieniä tarkennuksia ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ohjeistukseen 1.1.2020 alkaen. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki muodostuu Kansaneläkelaitoksen myöntämästä perustoimeentulotuesta ja kunnan maksamasta täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Ehkäisevällä toimeentulotuella tuetaan esimerkiksi perheitä, joita on kohdannut perheenjäsenen kuolema, vakava sairastuminen tai esimerkiksi rikoksen uhriksi joutuminen. Katastrofin tai onnettomuuden uhrin tilapäisiä toimeentulovaikeuksia voidaan helpottaa ehkäisevällä toimeentulotuella. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi kodin irtaimistoon, lastenvaunuihin ja lastenrattaisiin, lasten harrastusmenoihin, hautauskuluihin ja oppikirjoihin.

Ainoana muutoksena täydentävän toimeentulon tuen osalta kuluneeseen vuoteen nähden päätettiin, että välttämättömiin kodinhankintoihin yksin asuvalle henkilölle myönnettävää tuki on jatkossa 300 euroa (aiemmin 200) ja perheelle myönnettävää tuki 400 euroa (aiemmin 300).

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin uudistaminen                    

Perusturvalautakunta hyväksyi uudistetun tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan 1.3.2020 alkaen. Uudistuksen myötä tehostetun palvelusetelin hoitoisuustasojärjestelmä uudistuu. Palvelusetelillä on jatkossa kaksi alaseteliä, joilla on omat arvot:

 • Tehostetun palveluasumisen perustaso 120 €/vrk ja
 • Tehostetun palveluasumisen erityistaso 132,83€/vrk.

Lähtökohtaisesti asiakkaalle myönnetään aina perustason palveluseteli. Erityistason palveluseteli voidaan myöntää saattohoitoa tarvitseville asiakkaille tai vaikeasti käytöshäiriöisille asiakkaille. Saattohoidon osalta erityistason setelin myöntäminen asiakkaalle vaatii lääkärin allekirjoittaman saattohoitopäätöksen. Vaikeasti käytöshäiriöisille asiakkaille erityistason palveluseteli myönnetään palveluohjauksen tekemän arvioinnin perusteella.

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti. Asukkaat ovat pääosin keskivaikeasti tai vaikeasti muisti- ja/tai monisairaita. Jyväskylässä tehostettua palveluasumista järjestetään omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä ja perhehoitona. Ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa myöntämisen perusteilta ja sisällöltä kunnan omaa palvelua. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli otettiin Jyväskylässä käyttöön jo vuonna 2010.

Uudistetun tehostetun palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön 1.3.2020 alkaen. Tuottajahaku avataan joulukuussa 2019. Palveluntuottajat hyväksytään tammikuun aikana, ja asiakkaille myönnetään 1.3.2020 voimaantulevat uudet palvelusetelit helmikuun aikana.


Lisäksi lautakunta korjasi kokouksessaan säännöllisen kotihoidon palvelusetelin hinnat, jotka 24.10. olleessa kokouksessa olivat olleet osin virheelliset. Lautakunta perusti myös johtavan sosiaalityöntekijän viran lastensuojelun palveluihin 1.2.2020 alkaen.

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf) ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka.