Perusopetuksen opetussuunnitelman yksi merkittävä uudistus oli kieltenopiskelun varhentuminen.

Kielten opiskelua eskari-iästä alkaen  

  • Vieraaseen kieleen tutustuminen eli kielisuihkutus alkaa esiopetuksessa, jossa 1. luokalle A1-kieleksi valittaviin kieliin tutustutaan satujen, lorujen, laulujen ja leikkien avulla.   
  • Vapaaehtoinen A2-kieli alkaa neljännellä luokalla. A2-kieli valitaan ajalla 13.-31.1.2020 ja valittavia kieliä ovat saksa, ranska, venäjä tai espanja.   
  • B1-kieli eli ruotsin kieli alkaa kuudennella luokalla.   
  • Valinnaisen kielen, B2-kielen, opiskelu on mahdollista aloittaa kahdeksannella luokalla.   
  • Jyväskylän kielipolku 

Koulun aloitus elokuussa tarkoitti kaikille ensimmäisen luokan oppilaille ja osalle toisen luokan oppilaista ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opiskelun aloittamista. Osa toisen luokan oppilaista aloitti A1-kielen jo vuosi sitten kielenopetuksen varhentamisen kokeilussa.    

A1-kieli valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä ja valittavana on englannin, saksan, ranskan tai venäjän kieli. Nykyisten ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden A1-kieleksi valikoitui englanti. Halssilan koulussa opiskelee yksi 2. luokka A1-kielenä saksaa.    

-Siirtymävaiheessa eput ja toput opiskelevat A1-kieltä eri tuntimäärän. Hyvän osaamisen kriteerit täyttyvät kuitenkin 9. luokan päättyessä, kertoo kieli- ja kulttuuriryhmien palvelupäällikkö Pia Bärlund.   

“Hei, minä osaan, pystyn keskustelemaan ja tämä on kivaa”     

Jyskän koulun 2D-luokan opettaja Anna Perkkiö aloitti oppilaidensa kanssa vieraan kielen opiskelun lapsille tutuista asioista, kuten tervehdyksistä ja itsensä esittelystä. Uusiin teemoihin siirrytään tuttujen aiheiden kautta ja leikki on tärkeässä roolissa.   

-Lapselle tulee onnistumisen tunne jo pienistä asioista. Kun itsensä esittely vieraalla kielellä sujuu, on helppo lähteä harjoittelemaan uusia termejä ja fraaseja, kertoo Anna Perkkiö.   

Kun lapsi ei osaa vielä lukea tai kirjoittaa, ei vieraan kielen sanojen kirjoitusasun tunnistaminen tai kirjoittaminen ei ole aluksi tärkeää. Oppituntien pääpaino on suullisessa tuottamisessa ja leikinomaisessa työskentelyssä.   

-Laulamme, pelaamme pelejä ja leikimme. Näissä kieltä tulee käytettyä ihan huomaamatta. Kuvat ja videot tukevat uuden oppimista, Anna Perkkiö kuvaa.    

-A1-kieltä voi opettaa aineenopettaja, luokanopettaja, erityisluokan opettaja tai aineenopettaja ja luokanopettaja yhdessä. Opetusta voidaan toteuttaa perinteisen 45 minuutin oppitunnin asemesta useina pieninä hetkinä kouluviikon aikana, kertoo Pia Bärlund.  

Kuokkala svenska skolan, Mankolan, Jyskän, Vaajakosken, Lohikosken, Keljonkankaan, Tikan ja Kortepohjan kouluilla opetusta annetaan kahdella kielellä CLIL-menetelmällä (Content and Language Integrated Learning). Kaksikielisessä opetuksessa oppilas opiskelee muiden kuin kielten oppiaineilla jollakin muulla kielellä kuin suomen kielellä vähintään tunnin viikossa.