Lisätietoja

Joachim Bussian, lehdistöyksikön päällikkö, Saksan suurlähetystö, Puh.  +358 9 458 58 900
Pia Bärlund, palvelupäällikkö, perusopetuspalvelut, Jyväskylän kaupunki, puh. 040 5455 257
Pirkko Vilenius-Virtanen, opettaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 6238
Minna-Riitta Luukka, dekaani, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3205      
Satu Heikkinen, kansainvälisten yhteyksien päällikkö, Jyväskylän kaupunki, puh. 050 3255110

Saksan suurlähettiläs Detlef Lingemann, Sveitsin suurlähettiläs Heinrich Maurer ja Itävallan suurlähettiläs Maximilian Hennig vierailevat Jyväskylässä 27.11.2019. Vierailun tavoitteena on keskustella saksan kielen asemasta erityisesti opetuksessa ja koulutuksessa.

- Kun Suomessa on mahdollisuus oppia vierasta kieltä ekaluokalta lähtien, suurlähettiläät kysyvät, miksei saksaa. Saksan kielen taito tarjoaa monia mahdollisuuksia, ei ainoastaan työelämässä, taustoittaa lehdistöyksikön päällikkö Joachim Bussian Saksan suurlähetystöstä.

Saksan kielen opiskelun suosio on vähentynyt kaikilla kouluasteilla Jyväskylässä

Suurlähettiläät vierailevat Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä tapaavat Jyväskylän kaupungin perusopetuksen edustajia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukioiden saksan kielen opetuksen henkilökuntaa sekä oppilaita Jyväskylän Lyseon lukiolla. Lisäksi suurlähettiläät vierailevat Puistokadun päiväkotikoululla seuraamassa saksan kielen oman äidinkielen esiopetuksen tuntia, tapaavat kaupunginjohtaja Timo Koiviston sekä paikallisen suomalais-saksalaisen yhdistyksen edustajia.

Perusopetuksessa kiinnostusta löytyy

- Saksan kielen vieraana kielenä valitsi perusopetuksessa 2019 A2-kielivalinnoissa 65 3. luokan oppilasta, mutta vain yksi 12 oppilaan ryhmä aloitti opiskelun 2019 elokuussa. Valinnat hajaantuivat eri koulujen kesken, eikä minimiryhmäkoko täyttynyt, kertoo Jyväskylän kaupungin palvelupäällikkö Pia Bärlund.

- Oman äidinkielen opetuksessa saksan kielessä opiskelee lukuvuonna 2019-20 yhteensä 27 oppilasta, jotka ovat 6-18 -vuotiaita. Jyväskylän Steinerkoulussa opiskellaan saksaa jokaisella vuosiluokalla, jatkaa Pia Bärlund.

Yhä harvempi lukiolainen kirjoittaa nykyisin saksan ylioppilaskokeessa

Jyväskylän Lyseon lukion ryhmissä saksaa opiskelee tällä hetkellä yhteensä alle 50 opiskelijaa. Schildtin lukiossa saksaa opiskellaan suurin piirtein saman verran. Ensimmäisenä vuonna saksan opinnot aloittaneista kaikki eivät suorita koko lukion oppimäärää, vaan valitsevat joitakin yksittäisiä kursseja.

- Vaikuttaa siltä, että yliopistojen uusi todistusvalintaan painottuva valintamenettely on vähentänyt vieraiden kielten opiskelua entisestään. Opiskelijat valitsevat lukiossa mieluiten sellaisia aineita ja kursseja, joista saa paljon pisteitä korkeakouluun hakiessa. Moni opiskelija panostaakin siksi mieluummin esimerkiksi pitkän matematiikan kuin saksan kielen opiskeluun. Kielitaidon merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa tunnistetaan, mutta valinnaisten kielten opiskelu koetaan usein liian raskaana lukiossa, jossa opiskellaan monia oppisisällöiltään vaativia eri aineita, arvioi Saksan kielen opettaja Pirkko Vilenius-Virtanen.
 
Saksan kielen opiskelun vähentyminen näkyy myös ylioppilaskokeisiin osallistumisessa. Yhä harvempi lukiolainen kirjoittaa nykyisin saksan tai muun lyhyen kielen ylioppilaskokeessa.

Saksan kielen opiskelun väheneminen lukiossa näkyy myös yliopiston toiminnassa

- Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa on vuosittain tarjolla 20 aloituspaikkaa saksan opettajiksi tai asiantuntijoiksi haluaville, ja hakijamäärät ovat vähentyneet selvästi viime vuosina. Toisaalta saksan kieltä opiskelevat myös muiden kielten opiskelijat sivuaineenaan, kertoo Humanistis- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Minna-Riitta Luukka.

Jyväskylässä on tällä hetkellä kirjoilla (kotikunta Jyväskylä) 146 äidinkielenään saksaa puhuvaa. Jyväskylässä toimii aktiivinen suomalais-saksalainen yhdistys. Saksan kunniakonsuli Jyväskylässä on Vesa-Pekka Kangaskorpi.