Yleisöääniä saatiin lähes 16 000. Luonnokset ovat saaneet osakseen runsaasti huomiota ja jakaneet suuren yleisön mielipiteet.

Jyväskylän kaupunki pyysi Matti Nykäsen muistomerkiksi luonnokset kuudelta valtakunnallisesti arvostetulta taiteilijalta: Jussi Heikkilä, Kaarina Kaikkonen, Pekka Kauhanen, Stefan Lindfors, Kimmo Schroderus ja Maaria Wirkkala. Taiteilijoiden tekemät luonnokset ovat olleet nähtävillä ja äänestettävissä kaupungin nettisivuilla 1.-21.11.2019. Yleisöäänestyksessä annettiin lähes 16 000 ääntä. Eniten ääniä sai nimimerkki Suksess, seuraavaksi eniten Höyhen ja kolmanneksi tuli Kuningaskotka.

Höyhen, pääkuva
Höyhen-luonnos sai toiseksi eniten ääniä.

Muistomerkkihanketta valmistelleen työryhmän mielestä luonnoksista toteuttamiskelpoisin ja parhaiten Matti Nykäsen saavutuksia ja persoonaa kuvaava teos on Höyhen. Myös kaupungin julkisen taiteen työryhmä sekä Jyväskylän Taiteilijaseuran edustaja, kuvanveistäjä Timo Hannunen pitävät Höyhen-teosta saaduista ehdotuksista onnistuneimpana.

Luonnokset ovat saaneet osakseen runsaasti huomiota ja jakaneet suuren yleisön mielipiteet. Matti Nykäsen omaiset ovat kertoneet toiveensa näköispatsaasta. Luonnosten tilausvaiheessa kaupunki teki sopimuksen yhden taiteilijan kanssa näköispatsasluonnoksesta. Tämä luonnos ei kuitenkaan täyttänyt kaupungin, omaisten eikä yleisön odotuksia näköispatsaasta.

- Meidän kaikkien vilpittömänä tavoitteena on saada Matti Nykäsen urheilusaavutuksia arvostava muistomerkki Jyväskylään, Matin pitkäaikaiseen kotikaupunkiin. Olemme huomioineet muistomerkin ympärillä käytävän julkisen keskustelun ja Nykäsen omaisten näkemyksen luonnoksista, sanoo muistomerkkityöryhmän ja Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.  

Muistomerkin toteuttamiseksi selvitetään vielä erilaisia vaihtoehtoja.
- Yksi vaihtoehto on täydentää ehdotuksia ns. perinteisellä näköispatsasluonnoksella, joka monipuolistaisi sitä joukkoa, josta valtuusto lopulta valitsee toteutettavan teoksen. Mikäli mainittuun vaihtoehtoon päädyttäisiin joulu-tammikuun aikana, siirtyy päätöksenteko loppukeväälle 2020, sanoo Meri Lumela.

Lisätietoja:
muistomerkkityöryhmän ja Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Meri Lumela, puh. 050 5547167

Asiasanat: