Vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Kaupunginvaltuutetut kiittivät talousarvion hyvää valmistelua. Keskusteluun nousivat erityisesti Saarenmaan koulun ja asiointipisteiden tulevaisuus, joista myös äänestettiin. Noin kolmen tunnin talousarviokäsittelyn jälkeen valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kaupunginhallituksen esittämässä muodossa, ilman muutoksia.

Jari Colliander (KESK) esitti Kauko Isomäen (PS) kannattamana, että poistetaan lause: ”Saarenmaan koulun kouluyksikön toiminta päättyy syksystä 2020 alkaen kaupunginvaltuuston 13.5.2019 hyväksymien perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden mukaisesti.” Tarvittava 100.000 € v. 2020 löytyy lautakunnalle osoitetusta lisärahasta ja lautakunnan uudelleen kohdennettavista määrärahoista. Äänin 50-17-0-0 kaupunginhallituksen esityksestä tuli valtuuston päätös.

Tuulia Kuntsi (KESK) esitti Jari Collianderin (KESK) kannattamana, että ” Yhteispalvelupisteisiin osoitetaan talousarviokirjan sivun 125 taulukkoon vuoden 2018 tasoisina. Yhteispalvelupisteiden laajuutta ja sisältöä jalostetaan. Toiminnan sisällöissä voisi hyvin olla esimerkiksi Digi-kioski eli sähköisten palveluiden neuvontapalvelu. Tämä osaltaan vahvistaisi sähköisten palveluiden saavutettavuutta. Tarvittaessa toimintapäiviä voisi vähentää käyttäen mahdollisuutena luonnollista henkilöstöpoistumaa.” Äänin 39-28-0-0 kaupunginhallituksen esityksestä tuli valtuuston päätös.

Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Tapani Mäen (PS) kannattamana, että poistetaan kappale ”Osakkeiden ostomäärärahaan sisältyy vuodelle 2020 alustavana arviona Hippoksen alueelle tehtäviä sijoituksia varten 9,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 varaus on 15,0 miljoonaa euroa. Summat ja ajoitus tarkentuvat suunnittelun edetessä.” Ja korvataan tämä seuraavalla lauseella: ”Hippoksen alueelle tehtävät sijoitukset tarkennetaan siinä vaiheessa, kun hankkeen ulkopuolinen rahoitus on selvillä. Nämä sijoitukset määritetään lisätalousarviolla.” Äänin 62-5-0-0 kaupunginhallituksen esityksestä tuli valtuuston päätös.

Teemu Torssonen esitti, että avustuksista leikataan yhteensä 200 000 euroa ja tämä 200 000 euroa suunnataan perusturvapalveluihin kohdennettavaksi mm. lastensuojeluun ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoon. Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi.

Keskustan valtuustoryhmä jätti talousarviopäätökseen eriävään mielipiteen.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1.hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena.
2.määräsi vuodelle 2020 lyhytaikaisen luoton limiitiksi 200 miljoonaa euroa kaupungin rahoitustarpeiden kattamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.
3.hyväksyi Jyväskylän kaupungin toimialojen ja liikelaitosten maksujen ja taksojen yleiset perusteet.

Lisätietoja talousarviosta osoitteessa:
https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyt selvitykset tiedoksi ja totesi annetut vastaukset riittäviksi.
 

  • Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille
  • Jukka Hämäläisen (SDP) ja Touko Aallon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lasten ja nuorten harrastusoikeuden varmistaminen Jyväskylässä
  • Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite oppilaan oikeudesta erityiseen tukeen perusopetuksessa
  • Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite kotihoidon tuen korottamisesta
  • Keskustan valtuustoryhmän ym. muiden valtuutettujen valtuustoaloite alimman päivämaksuluokan vanhempien tulorajan korottamisesta
  • Valtuustoaloite kokeilusta joukkoliikenteen lippuhintojen laskemiseksi ruuhka-aikojen ulkopuolella
  • Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite resurssiviisaankiertotalouden edistäminen maarakennuksessa
  • Irma Hirsjärven (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Jyväskylässä

Eron myöntäminen Tommi Liinalammelle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessaan 25.11.2019.
1.Kaupunginvaltuusto myönsi Tommi Liinalammelle eron varavaltuutetun tehtävästä.
2.Kaupunginvaltuusto myönsi Tommi Liinalammelle eron perusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Liisa Kuparisen.


Kaupunginvaltuuston esityslistan julkinen versio on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Suorana lähetetty valtuustovideo on katsottavissa tallenteena osoitteessa
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, puh. 044 284 8504
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558

Asiasanat: