Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen joululomaa vietetään ajalla 21.12.2019 - 6.1.2020. Tuolloin varhaiskasvatusta järjestetään vain perheiden ilmoittaman tarpeen mukaan. Huoltajien tulee ilmoittaa 29.11. mennessä, tarvitseeko lapsi varhaiskasvatusta joululoman aikana.

Huoltajat ovat saaneet kotiin kyselyn ja tarkemmat ohjeet hoitoaikojen varaamiseen.    

Ajalla 23.12.2019- 27.12.2019 avoinna ovat Cygnaeuksen, Kotimäen, Keljonkankaan, Korpilahden, Luhtisen ja Tapiolan päiväkodit. Ajalla 30.12.2019.-03.01.2020 avoinna ovat Cygnaeuksen, Kotimäen, Keljonkankaan, Korpilahden, Luhtisen, Tapiolan, Huhtasuon, Savulahden, Liinalammin ja Väinölän päiväkodit. Iltahoito on keskitetty Tapiolan, Korpilahden, Kotimäen, Luhtisen ja Väinölän päiväkoteihin ja yö- ja viikonloppuhoito Tapiolan päiväkotiin. Perheet saavat tiedon joulun ajan varhaiskasvatuspaikasta lapsen omasta päiväkodista. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään hyvitystä loma-ajalta, kun poissaolosta on ilmoitettu määräaikaan mennessä. Maksuhyvityksen saa ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä, jotka vähentävät kuukausittaista tuntimäärää. Maksuhyvitykseen oikeuttavia päiviä ovat vain arkipäivät. 

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatus, p. 014 266 3198 
asiakasmaksusihteerit, p. 014 266 3095, 014 266 3096, 014 266 1698 
päiväkodin johtajat