Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin vastasaunan lämmitys on aiheuttanut savuhaittoja, jonka vuoksi sitä ei ole saatu avattua tänä syksynä. Savun haju sisätiloissa ei ole uusi ilmiö, mutta nyt savun hajusta on ollut ensimmäistä kertaa toistuvasti haittaa uimahallin käyttäjille sekä lähikiinteistöihin. 

Ongelmaa on selvitelty usean eri tekniikkavaihtoehdon ja laitetoimittajan osalta, mutta luotettavaa teknistä ratkaisua savuongelman poistamiseksi ei ole löydetty. Ratkaisua koitettiin etsiä käyttöaikojen siirrolla viikonloppuihin, kun viereisissä rakennuksissa ei ole pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Aiemmin vastasauna on ollut käytössä tiistaisin ja perjantaisin. Ympäristöterveystarkastaja ei hyväksynyt ehdotusta johtuen uimahallin tiloihin aiheutuvista savuhaitoista.

Vastasauna pysyy suljettuna toistaiseksi. Asian selvittelyä jatketaan ja siitä tiedotetaan, kun jatkotoimenpiteet ja aikataulu ovat selvillä.  

Uimahallit Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/uimahallit  

Lisätietoja

Olosuhdepäällikkö Jouni Arnberg, liikuntapalvelut
p. 014 266 4319, jouni.arnberg[a]jyvaskyla.fi

Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro, Jyväskylän Tilapalvelu
p. 014 266 0976, petteri.kontro[a]jyvaskyla.fi