Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan seuraava kokous on 28.11.2019.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. 

- Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotukiohje Jyväskylän kaupungissa 1.1.2020 alkaen
- Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin uudistaminen ja
- Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen 1.2.2020 alkaen lastensuojelun palveluihin

Esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta.

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin pääsivuilla