Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto annettiin tänä vuonna Keski-Suomen alueella toimivalle Lukumummi- ja -vaari -toiminnalle. Seudullisesti toimiva lastenkulttuurin yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi lastenkulttuuripalkinnon toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt lastenkulttuurin toteutumista ja taidekasvatusta Keski-Suomessa.

Lisätietoja:

koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö, p. 014 266 4048, marjo-tiainen.niemisto(at)jyvaskyla.fi

Palkinnon suuruus on 1 000 euroa ja se luovuttiin Lasten oikeuksien päivänä 20.11. Jyväskylän kaupunginteatterissa osana Jyväskylän Sydän 24h -tapahtumaa. Palkinnon vastaanottivat lukumummi Marja-Leena Pitkäjärvi ja lukuvaari Seppo Heinonen.

Lukumummit ja -vaarit kannustavat lapsia lukemaan

Palkinnon perusteluissa korostetaan Lukumummit ja -vaarit -hankkeen tärkeää työtä lasten hiipumassa olevan lukuharrastuksen ylläpitämisessä. Toiminnassa on myös merkittävää lasten ja ikääntyneiden ylisukupolvinen kohtaaminen. Lukumummit ja -vaarit ovat innokkaita vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat mielellään kouluissa lasten kanssa ja tukevat näin lasten teknisen lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lapsia mielikuvitusta ja luovuutta kehittävän lukemisen pariin myös vapaa-ajalla.

Lukumummit ja -vaarit käyvät kouluilla lukemassa kerran viikossa, yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Kahdenkeskisissä lukutuokioissa luetaan kirjaa ja keskustellaan luetusta monipuolisesti. Muut luokan oppilaat pääsevät nauttimaan oman ”varamummon” seurasta yhteisissä luokkatuokioissa.

Lastenkulttuuripalkinnon saajaa voi ehdottaa vapaasti. Tänä vuonna ehdotuksia palkinnon saajaksi pystyi antamaan verkkolomakkeella syyskuun aikana. Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee Kulttuuriaitan ohjausryhmä, jossa on edustajat yhdeksästä Keski-Suomen kunnasta. Palkinnon yleisperusteluissa korostetaan taiteen ja kulttuurin merkitystä lasten itseilmaisulle sekä haetaan innovatiivisia toimintatapoja, joiden avulla lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen merkitys erityisesti korostuu.

www.jyvaskyla.fi/kulttuuriaitta