Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Jyväskylän kaupungille 31 000 euron suuruisen erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi liikuntaseuroissa. Avustus on myönnetty valtion 1 000 000 euron määrärahasta. Aluehallintovirasto edistää avustuksella valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. 

Jyväskylän kaupungilta hakemuksessa sekä tulevan hankkeen toteutuksessa ovat mukana liikuntapalvelut, sosiaalipalvelut, nuorisopalvelut, terveyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä lisäksi Keski-Suomen Liikunta ry.

Hankkeen tavoitteena on tavoittaa ja liikuttaa 260 vähävaraisen perheen lasta ja nuorta Jyväskylässä

Hanke toteutetaan jakamalla saatu avustus harrastekortin muodossa harkinnanvaraisesti kohderyhmälle. Lapset, nuoret ja perheet ohjataan viestinnällä sekä palveluista suoraan Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaneuvonnan piiriin, jonka kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada harrastekortti. Harrastekorttien perusteella seura voi hakea avustusta harrastekustannuksiin kaupungilta.

Hankkeessa yhteistyöseuroina toimivat Keski-Suomen liikunta ry:n Sporttikortti-yhteistyöseurat. Seuroja on yhteensä 30 ja niissä voi harrastaa 27 eri lajia. Seurat valikoituvat hankkeeseen mukaan sillä perusteella, että he ovat jo aiemmin sitoutuneet edistämään jyväskyläläisten lasten harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla lajeja maksutta Sporttikortin kautta (https://www.kesli.fi/sporttikortti/).

Hankkeen tavoitteena on tukea mahdollisimman montaa lasta ja nuorta harrastuskustannuksissa. Tämän lisäksi tarkoituksena on luoda pysyvä toimintamalli, jota Jyväskylän kaupunki voi jatkaa myös hankkeen jälkeen.

Hanke käynnistetään alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja

suunnittelupäällikkö, liikuntapäällikkö oto. Anna-Leena Sahindal
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi

palveluesimies Kirsi Pelo-Arkko
p. 014 266 4265, kirsi.pelo-arkko[a]jyvaskyla.fi

seuratoiminnan kehittäjä Laura Härkönen, Kesli ry
p. 050 339 0459, laura.harkonen[a]jyvaskyla.fi