Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjaukset. Lisäksi lautakunta päätti kevään kokousajat sekä päätti ja ohjeisti Jyväskylän kesäyliopiston syyskokouksen edustajat.

Vuorohoito Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Jyväskylän varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjaukset. Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen. Vuorohoitoa on kello 18.00-6.00 välillä tapahtuva hoito ja viikonloppuhoito. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

Jos vuorohoitoa tarvitsee satunnaisesti tai tilapäisesti, lapselle tehdään rinnakkaissijoitus vuorotaloon, jonne huoltajat voivat myös varata hoitotunteja sähköisen järjestelmän kautta.

Jyväskylässä vuorohoidon tarve on muuta maata suurempi sillä syyskuussa 2019  vuorohoitoa tarvitsevia lapsia oli Jyväskylässä 489, mikä on noin 9 prosenttia varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista. Valtakunnallisesti vuorohoitoa tarvitsevia on 7 %.

Jyväskylässä järjestetään vuorohoitoa kahdeksassa päiväkodissa maanantaista perjantaihin klo 05.00 – 22.30 välillä. Päiväkodit ovat Kangasvuoren, Korpilahden, Kotimäen, Kukkumäen, Kuokkalan, Liinalammin, Luhtisen ja Myllytuvan päiväkodit. Lisäksi Tapiolan päiväkoti on avoinna ympäri vuorokauden, viikonloppuina ja arkipyhinä.

Sivistyslautakunnan kokousajat keväällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokousajoista keväälle 2020. Kokoukset alkavat klo 16.30 ja pidetään seuraavasti: keskiviikko 22.1., keskiviikko 19.2., keskiviikko 25.3., keskiviikko 29.4., tiistai 26.5. ja keskiviikko 17.6. Lisäksi keskiviikko 29.1. järjestetään lautakunnan koulutus. Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 

Edustajat Jyväskylän kesäyliopistoyhdistyksen syyskokoukseen

Sivistyslautakunta nimesi kaupungin edustajaksi Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen palvelujohtaja Tuija Rasisen ja varalle palvelujohtaja Sami Lahden. Lautakunta antoi kokousedustajalle seuraavat ohjeet: Hallituksen ehdotukset Jyväskylän kesäyliopistoyhdistyksen toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, jäsenmaksun suuruudesta, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista hyväksytään ja yhdistyksen hallitukseen vuodeksi 2020 esitetään toimialajohtaja Eino Leisimoa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelujohtaja Päivi Koivistoa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8704. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville  torstaina 28.11. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033