Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut käynnisti uuden kouluPT-toiminnan syksyllä 2018 Palokan yhtenäiskoululla. Toiminta on kehittynyt reilun vuoden aikana ja laajentunut Huhtasuon, Kilpisen ja Kuokkalan yhtenäiskouluille sekä Jyväskylän normaalikouluun. Keväällä 2020 kouluPT-toimintaa tarjotaan myös Tikkakosken ja Vaajakosken yhtenäiskouluissa. Tällä hetkellä palvelun piirissä on noin parikymmentä jyväskyläläistä nuorta.

KouluPT:t, eli personal trainerit, antavat henkilökohtaista liikunta- ja ravintoneuvontaa 7.-9.-luokkalaisille koulupäivän aikana. Palvelu on oppilaille maksutonta ja osa Liikkuva koulu -toimintaa. KouluPT:nä toimii kaupungin liikuntapalvelujen liikunnanohjaajia sekä koulunkäynninohjaajia, joilla on liikunnanohjaajan koulutus.

KouluPT-toiminta on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Mukaan ovat tervetulleita ne nuoret, jotka kaipaavat tsemppiä liikunnan aloittamiseen, toivovat arkeen lisäenergiaa tai haluavat tietoa liikunnan, ravinnon ja unen merkityksestä. Liikuntaneuvontatilanteessa kouluPT tekee alkukartoituksen nuoren tilanteesta, jonka jälkeen jokaiselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma liikunnan lisäämiselle.

KouluPT-toimintaan pääsee mukaan esimerkiksi kouluterveydenhoitajan, liikunnanopettajan tai oppilaan vanhemman suosittelemana. Mukaan voi ilmoittautua myös omasta tarpeesta ja kiinnostuksesta. Aika varataan suoraan oman koulun kouluPT:ltä puhelimitse tai Wilma-järjestelmän kautta.

Jyväskylässä liikunta halutaan saada pysyväksi osaksi koulupäiviä

Liikkuva koulu –toiminta aktivoi lasten ja nuorten koulupäiviä, joissa istutaan vähemmän ja liikutaan enemmän. Jyväskylässä oppilaiden aktivoiminen liikkumaan koulupäivän aikana eri tavoin on osa kaikkien koulujen koulupäiviä, myös kerhoissa sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärissä. Liikunnallista toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatus-, perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. KouluPT-toiminta on yksi keino lisätä liikkumista yläkouluikäisten oppilaiden arkeen.

Lisätietoja palvelusta ja koulujen kouluPT:n yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.jyvaskyla.fi/liikunta/koulupt

Lisätietoja

Liikunnanohjaaja ja kouluPT-vastaava Reeta Jääskeläinen
p. 014 266 7530, reeta.jaaskelainen[at]jyvaskyla.fi