Tavoitteena on rakentaa entistä toimivampia, lasten tasa-arvoisuutta ja osallisuutta edistäviä käytäntöjä varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lisätietoja:
palveluesimies Minna Kuutti, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 8452    
suunnittelija Tuula Plattonen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 8159
Opetushallituksen hanke: Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa (OPH 115/393/2019)

 

Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa käynnistyy Opetushallituksen rahoittama Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa -hanke, jonka tavoitteena on rakentaa entistä toimivampia, lasten tasa-arvoisuutta ja osallisuutta edistäviä käytäntöjä varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hankkeessa painotetaan henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistamista sekä entistä tarkoituksenmukaisempien yhteistyökäytäntöjen kehittämistä muiden toimijoiden kanssa.  

Hankkeeseen on palkattu neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa, jotka työskentelevät Huhtasuon, Pohjanlammen ja Myllytuvan päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat osallistuvat pedagogiseen työhön ja toimintakulttuurin kehittämiseen omissa toimintayksikössään ja lähialueilla. Yhteistyötä tehdään laajasti lasten ja perheiden kanssa toimivien palvelujen kanssa.  

Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa -hankkeen aloitus ajoittui Jyväskylässä osuvasti 20.11.2019 vietettävälle YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotta merkkipäivän kynnykselle. Hanke myötäilee lähtökohdiltaan Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita syrjimättömyydestä, oikeuteen osallistua sekä lapsen edun asettamisesta kaikessa ensisijalle. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen tavoitteet voivat toteutua perheille tarjottavien palveluiden osalta vain lasten ja huoltajien aidon kuulemisen kautta, saumattomalla ja avoimella yhteistyöllä sekä osaavan henkilöstön voimin.