Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen ajankohtaisilta järjestetään torstaina 21.11.2019 Savulahden päiväkotikoululla.

Illan teemana on varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja sen toteutuminen eri-ikäisten lasten arjessa. Yhdessä keskustellaan, toteutuuko Jyväskylän varhaiskasvatuksessa pedagogisesti suunniteltu monipuolinen toiminta sekä alle 3-vuotiaiden että yli 3-vuotiaiden lasten kanssa. Samalla pohditaan, jäävätkö varhaiskasvatuksen sisällöt ja pedagogiikka tällä hetkellä esimerkiksi lasten osallistumisasteesta tai lapsiryhmien rakenteesta käytävän keskustelun varjoon. 

Mukaan keskusteluun ja ideointiin on kutsuttu varhaiskasvatuksen asiakasraatilaiset, yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat, kunnallisten päiväkotien johtajat, sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet, varhaiskasvatuksen palveluohjauksen ja kehittämisen työntekijöitä sekä oppilaitosten edustajia.  

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh 014 266 3198 
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269