Yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä, että nuoren ohjaaminen etsivään nuorisotyöhön on ollut helppoa, etsivä nuorisotyöntekijä on ollut helposti tavoitettavissa ja yhteistyö on koettu tarpeelliseksi.   

Lisätietoja:  
etsivän nuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki, nuorisopalvelut, puh. 014 266 0941 

Jyväskylän etsivä nuorisotyö toteutti alkusyksystä kyselyn yhteistyökumppaneilleen. Jyväskylän etsivä nuorisotyö toteutti alkusyksystä kyselyn yhteistyökumppaneilleen. Kyselyllä kartoitettiin, miten yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa toimii ja miten yhteistyötä toivotaan kehitettävän. Vastauksia kyselyyn saatiin 64 kappaletta ja suurin vastaajaryhmä oli oppilaitosten edustajat. Kouluarvosanaksi etsivä nuorisotyö sai yhteistyökumppaneilta 9.

Tulosten mukaan yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä siihen, että nuoren ohjaaminen etsivään nuorisotyöhön on ollut helppoa, etsivä nuorisotyöntekijä on ollut helposti tavoitettavissa ja yhteistyö on koettu tarpeelliseksi. Erityisesti kiitosta sai peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa tehtävä yhteistyö, etsivän nuorisotyön ryhmätoiminta, liikkuva työote, palvelunumeron käyttöönotto sekä etsivän nuorisotyön monipuoliset toimintaympäristöt kuten verkossa käytävään keskusteluun tarkoitettu Discord-kanava.  

Kehitettävinä asioina yhteistyökumppanit mainitsevat muun muassa tiedottamisen lisäämisen sekä jo palveluissa olevien nuorten parissa työskentelyn ennaltaehkäisevästi. Lisäksi toivottiin palvelua ilta-aikaan ja jalkautumista.  

Toiminnassa panostetaan nuorten tavoittamiseen monikanavaisesti

Etsivässä nuorisotyössä tullaan panostamaan tulevana vuonna monikanavaiseen tiedottamiseen.   

-Toivomme yhteistyökumppaneista uusia seuraajia Instagram kanavallemme ja sitä kautta yhteistyökumppani voi saada ajankohtaista tietoa etsivästä nuorisotyöstä, kertoo palveluesimies Teija Lapinmäki Jyväskylän nuorisopalveluista. 

Etsivän nuorisotyön ensisijaista kohderyhmää ovat palveluiden ulkopuolella olevat nuoret, joita on nuorisotilastot.fi:n mukaan Jyväskylässä vähintään 2361 ja enintään 3935 nuorta. Etsivä nuorisotyö on vuosittain yhteydessä noin 900 nuoren kanssa. Mikäli ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee tulevaisuudessa, on etsivän nuorisotyön resurssia mahdollista kohdentaa sen myötä ennaltaehkäisevään työhön.  

Etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa pääsääntöisesti virka-aikaan, mutta nuoren tarpeen mukaan palvelua tarjotaan tarvittaessa myös muina aikoina. Säännöllinen työaika ja muut työn rakenteet sekä etsivien yhteisesti laaditut yhteiset käytänteet tukevat henkilöstön työssäjaksamista ja sitoutumista haastavaan työhön mutta myös takaavat nuorelle tasavertaisen palvelun nuoren taustoista tai työntekijästä riippumatta.  

Etsivän nuorisotyön asiakkaat eivät ole päivisin koulussa tai töissä ja monen nuoren kanssa työskentely alkaakin normaalin arkirytmin työstämisellä. Jalkautuva työote on olennainen osa etsivää nuorisotyötä. Työntekijät jalkautuvat esimerkiksi tapaamaan nuorta nuoren luo asuinalueelle, kodin lähistölle tai jalkautuu nuoren kanssa palveluihin. Toiminnassa panostetaan nuorten tavoittamiseen. Samalla kehitetään uusia tapoja tavoittaa kotiin jääviä nuoria, joista etsivä nuorisotyöllä on suurin huoli. Tavoitettujen nuorten kanssa työskennellään nuorta kunnioittaen ja nuoren ehdoilla niissä asioissa missä nuori kokee tarvitsevansa apua ja tukea. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista ja nuori voi aina palata uudestaan etsivän nuorisotyön asiakkaaksi. 

-Yhteistyö eri verkostojen kanssa on etsivälle nuoristyölle ensiarvoisen tärkeää. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja toivottaa mukavaa loppuvuotta, Teija Lapinmäki toivottaa. 

Etsivä nuorisotyön asiakkaita ovat 15–29-vuotiaille nuoret, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai nuorten palvelujen ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.