Asukkailta ja kiinteistöjen haltijoilta saapuu säännöllisesti Jyväskylän kaupungille pyyntöjä, joissa toivotaan aamu-, ilta- ja yöajan pysäköinninvalvonnan tehostamista. Virhepysäköintejä valvotaan loppuvuodesta 2019 alkaen myös aamu-, ilta- ja viikonloppuaikoina.

Virheellisestä ja luvattomasta pysäköinnistä aiheutuu toistuvaa kiusaa ja turvattomuuden tunnetta, kun autoja pysäköidään esimerkiksi kulkuväylille, pelastusteille, invapaikoille, kevyen liikenteen väylille ja risteysten näkemäalueille. Paljon toiveita pysäköinnintarkastajien tiuhemmista vierailuista on saapunut keskusta-alueen lisäksi esimerkiksi Kankaalta, Hippokselta, Palokasta, Kuokkalasta ja Väinölästä.

Pysäköijät ovat oppineet tuntemaan pysäköinnintarkastajien työajat, sillä monilla alueilla pysäköinti villiintyy iltaisin kello 20 jälkeen. Sama ilmiö on havaittavissa viikonloppuisin. Päiväajan ulkopuolisesta pysäköinninvalvonnasta on tähän saakka vastannut poliisi, jonka resurssit pysäköinninvalvontaan ovat olleet pienet. Sen vuoksi Jyväskylän kaupunki laajentaa loppuvuoden 2019 aikana pysäköinninvalvonta-aikoja myös varhaiseen aamuun, myöhäiseen iltaan sekä viikonloppuihin.

Valvonta-ajan laajentaminen mahdollistaa myös ongelmallisiksi koettujen vuoropysäköintialueiden tehokkaamman valvonnan. Ilta- ja yöaikainen vuoropysäköinnin sääntöjen noudattamatta jättäminen on aiheuttanut merkittävää haittaa, kun esimerkiksi kiinteistöjen jäteastioita ei ole päästy tyhjentämään molemmin puolin katua pysäköityjen autojen takia. Samoin vuoropysäköintialueiden auraus on virhepysäköinnin takia estynyt useina lumisina aamuina, mikä tietysti harmittaa paitsi auraajia, myös muita kadun käyttäjiä.

Jyväskylän kaupunki muistuttaa, että pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä huolehtia muun muassa pelastusteiden käytettävyydestä. Kun parkkeeraa vain sallituille paikoille ja ottaa huomioon pysäköintipaikkaa koskevat aika- sekä maksumääräykset, ei pelkoa pysäköintivirhemaksun saamisesta ole.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi