Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan seuraava kokous on 14.11.2019.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

•    Avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran täyttäminen 
•    Kiirevastaanottotoiminnan järjestäminen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä
•    Vanhuspalveluiden kotihoidon palveluiden tuottaminen vuonna 2020
•    Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin verkkosivuilta.

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla