Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on tehnyt 5.11.2019 § 55 päätöksen Elenia Lämpö Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Päätös koskee uutta laitosta, johon kuuluu 5 MW biopolttoainekattila sekä 8 MW nestekaasua käyttävä vara-/huippukuormakattila, osoitteessa Elementtitie 21, Tikkakoski. Toiminta sijoittuu Liinalammen I lk:n pohjavesialueelle. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätöksen antopäivä on 12.11.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 12.12.2019.

Päätös on nähtävillä valitusaikana Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto
 

Kaupunginosa: