Jyväskylän kaupunki ja Jykia Oy järjestävät kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailun Jyväskylän Tourulassa sijaitsevasta alueesta. Kilpailun tavoitteena on saada arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen maankäyttösuunnitelma asemakaavan uudistamisen lähtökohdaksi, ja valita laaditun asemakaavan mahdollistamille hankkeille toteuttaja. Alue on noin 1,5 hehtaaria ja sijaitsee Kivääritehtaankadun ja valtatien välissä. Jyväskylän keskipisteeseen, Asemakadun Kompassille on matkaa reilu kilometri ja Seppälän liikekeskukseen saman verran.

- Kaupungin arkkitehti Leila Strömberg, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5055, leila.stromberg@jyvaskyla.fi

- Toimitusjohtaja Seija Takanen, Jykia, p. 040 519 5732, seija.takanen@jykia.fi

Tavoitteena korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma

Alueesta halutaan monipuolinen kaupunkikortteli, jossa on toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä erilaisia asumisvaihtoehtoja, kuten vuokra-asumista, omistusasumista ja mahdollisesti palveluasumista. Kilpailun arvioinnissa pääpaino on esitetyn konseptin toimivuudessa, kaupunkikuvallisessa ilmeessä, rakennusten ympäristöön sovittamisessa sekä vetovoimaisissa ja viihtyisissä kaupunkitiloissa. Kilpailun voittajat sitoutuvat kehittämään aluetta kaupungin ja Jykian kanssa yhteistyössä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

”Alueen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja etenee vaiheissa. Nyt aloitetaan ensimmäinen vaihe ja vie useita vuosia ennen kuin koko alue on saanut uuden muodon”, hahmottaa kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

Alueen kaupunkikuvallinen merkitys on suuri

Seppälän kaupallinen alue on viimevuosina vahvistunut uusien liikekeskusten myötä ja Kankaan rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Tourulankulma vahvistaa osaltaan alueen kehittymistä keskustamaisempaan suuntaan.

”Tourulankulman merkitys kasvaa ja se sitoo entistä tiiviimmin Tourulan kaupunkikeskustaan ja osaltaan myös liittää Kankaan aluetta yhteen Tourulan ja ydinkeskustan kanssa”, kertoo kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

”Tourulankulma on Jykialle merkityksellinen alue. Olemme varmoja, että kilpailun kautta saamme parhaat ratkaisut ja parhaan mahdollisen lopputuloksen. Haluamme haastaa kilpailuun osallistuvat pohtimaan aluetta ja kaupunkilaisia monelta kantilta. Nykyaikainen hybridikortteli, johon sijoittuu myös palveluita esimerkiksi kauppa ja ravintola, palvelee tulevaisuudessa myös alueen nykyisiä asukkaita”, kertoo Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen.

Kilpailusta suunnitelma kaavan uudistamiselle

Kilpailu toteutetaan rakennusliikkeille ja rakennuttajille suunnattuna ilmoittautumis-kutsukilpailuna. Kilpailijat muodostavat suunnittelu- ja toteuttajaryhmiä, joilla on monipuolista osaamista toimitila-, liike-, palvelu- ja asuinrakentamisesta. Kilpailu käynnistyy ilmoittautumismenettelyllä 11.11.2019 klo 15 alkaen.  ja siihen kutsutaan rakennusliikkeitä, rakennuttajia ja arkkitehtejä. Kilpailun tavoitteena on saada maankäyttösuunnitelma asemakaavan uudistamisen lähtökohdaksi ja valita laaditun asemakaavan mahdollistamille hankkeille toteuttaja. Varsinainen Tourulankulman asemakaava tulee virallisesti vireille myöhemmin.

Lisätietoja kilpailusta ja kaavamuutoksesta