Ennakkovalmennuskurssi antaa valmiuksia toimia ikääntyneiden perhehoitajana.

Keski-Suomessa etsitään perhehoitajia lyhyt- ja pitkäkestoiseen ikäihmisten perhehoitoon.

Perhehoito on ikääntyneen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai osavuorokautista.

-Jyväskylään tarvitaan erityisesti pitkäaikaisia perhehoitajia. Tällä hetkellä Jyväskylässä on tarjolla vain lyhytaikaista perhehoitoa, tilannetta kuvaa perhehoidon koordinaattori Merja Korpela.

Ennakkovalmennusta ikäihmisten perhehoitajiksi haluaville

Seuraava ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 28. tammikuuta Keljonkadun palvelukeskuksessa. Valmennuskurssi kestää huhtikuulle. Ennakkovalmennusryhmään mahtuu 6-14 henkilöä.

Kurssilla kehitetään valmiuksia toimia ikäihmisten perhehoitajana. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti.

Valmennus sisältää seitsemän tapaamista talven 2020 aikana. Ennakkovalmennus antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuuden saada riittävästi tietoa, jotta he voivat tehdä päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä. Samalla ennakkovalmennettava saa tietoja ja taitoja vastata ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä heitä koskevissa asioissa muiden tahojen kanssa. Ennakkovalmennuskurssin suorittaminen vaaditaan ennen perhehoitajaksi ryhtymistä.

Ennakkovalmennuksen järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennakkovalmennukseen 16.1.2020 mennessä:
perhehoidon koordinaattori Merja Korpela
p. 014 266 2493