Viime syysloman aikana järjestettiin Union of the Baltic Cities (UBC) Youthful Cities Commissionin konferenssi, jonne Jyväskylän nuorisovaltuustosta osallistui kuusi nuorta: Nea Auer, Wiivi-Maria Kasanen, Viivi Wahlberg, Katja Laitinen, Viljami Ihalainen ja Åsa-Sofia Viittanen.

Lisätietoja

Satu Paasonen, palveluesimies, Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut, puh. 014 266 7624, satu.paasonen[at]jyvaskyla.fi

Jassin Rezai, koordinaattori - osallisuuskasvatus, nuorisopalvelut, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 26 64230, jassin.rezai[at]jyvaskyla.fi

Union of the Baltic Cities on yli 100 Itämeren alueen kaupungin yhteistyöverkosto. Jyväskylä on ollut verkoston jäsen vuodesta 2007.

Jyväskylän nuorisovaltuuston edustajia osallistui Itämeren maiden konferenssiin

Koko tapaaminen kesti hieman alle viikon, jonka aikana pääsimme kokemaan kaikkea kansainvälisistä työpajoista kulttuuri-iltaan. Tällä kertaa kokous pidettiinkin Kaunasissa, Liettuassa ja paikalla oli edustajia yhdeksästä kaupungista ja kuudesta eri valtiosta.

Mutta mikä ihme on tämä UBC Youthful Cities Commission?

Tämän komission tehtävä on kannattaa nuorten yhteistyötä ympäri Itämeren ja työskennellä parantaakseen nuorten osallisuutta päätöksenteossa. Ja nämä tavoitteet se yrittää saavuttaa vahvistamalla jo valmiita nuorisoverkostoja, kuten erilaisia nuorisovaltuustoja ja muita nuorten yhteisöjä.

Konferenssin tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja ja ideoita nuoria koskeviin ongelmiin

Kaunasissa mietimme ongelmia, kuten kuinka nuoret käyttävät päihteitä, mielenterveysongelmat nuorten keskuudessa sekä liikenne kaupungeissa. Saimmekin työskennellä yhdessä erilaisissa työpajoissa, joissa yhdessä rakensimme erilaisia ratkaisutapoja näille ongelmille. Saimme myös jakaa toisillemme ratkaisuja ongelmiin, jotka oltiin ehkä ratkaistu jo omissa kaupungeissamme, muttei kuitenkaan kaikissa kaupungeissa. Tämän lisäksi tutustuimme toisiin nuoriin erilaisten yhteisten toimintojen kautta ja vahvistimme kansainvälisiä suhteitamme.

Nuorten kanta ideoihin ja uudistuksiin

Me nuoret saimme myös kutsun osallistua samaan aikaan pidettävään Union of the Baltic Cities (UBC) verkoston General Conferenciin, jossa pääsimme esittämään kantamme erilaisiin ideoihin ja uudistuksiin. Sen lisäksi pääsimme siellä tutustumaan asiantuntijoihin ja paikallisiin päättäjiin. Otimme myös osaa viikon lopulla pidettyihin kahteen täysistuntoon, jossa meille esiteltiin kaupunkien saavutuksia sekä EU:n kulttuuripääkaupunkeja ja heidän suunnitelmiaan tulevaisuudelle.

teksti: Nea Auer, Wiivi-Maria Kasanen, Viivi Wahlberg, Katja Laitinen, Viljami Ihalainen ja Åsa-Sofia Viittanen