Melalammentie 4 ja 6 asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sekä tonttijaon hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta on 5.11.2019 hyväksynyt Melalammentie 4 ja 6 asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. 

Asemakaavan laajennus koskee 33. kaupunginosaa. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan kortteleita 326 ja 328 sekä katualuetta. Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelit 326 ja 328 sekä virkistysalue. Sitova tonttijako on hyväksytty asemakaavan yhteydessä.

Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. 

Jyväskylässä 8.11.2019

Kaupunkirakennelautakunta