Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti (11.11.2019) kahden viikon mittaisen lakon.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloittaa ensi maanantaina (11.11.2019) kahden viikon mittaisen lakon. Kaupunginkin kirjeposti hidastuu lakon myötä merkittävästi tai jopa pysähtyy kokonaan. Jyväskylän kaupunki viivästyttää tämän vuoksi laskujen lähettämistä asiakkaille. Viivästyttämisellä pyritään varmistamaan laskujen saapuminen asiakkaille niin, että laskuille jää normaali maksuaika. Viivästykset vaikuttavat myös sähköisesti saapuviin laskuihin sekä laskuihin, joilla on vakioeräpäivä.

Jos asiakas odottaa kaupungilta kiireellistä postia, hänen kannattaa soittaa tai lähettää sähköpostia suoraan kyseiseen palveluun. Tiedotteen lopussa on lueteltu keskeiset yhteystiedot eri palveluiden osalta.

Suurin osa kaupungin päätöksistä lähetetään asiakkaille tiedoksi sähköisesti. Jos asiakkaalle kuitenkin tehdään lakon aikana kaupungin palveluissa kirjepostissa toimitettava palvelu- tai lupapäätös, lakon vaikutus voidaan ottaa huomioon valitusajoissa. Asiakkaalta pyydetään tuolloin mahdollisen valituksen yhteydessä selvitys siitä, milloin hän on saanut päätöksen tiedokseen postissa.

Mikäli asiakas aikoo valittaa lakon aikana jostain päätöksestä kaupungille, mutta hän ei pysty toimittamaan valitustaan sähköisesti tai henkilökohtaisesti määräajassa kaupungin kirjaamoon, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä kirjaamoon ja sopia menettelytavasta.

Postilakon vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluihin

Posti on ilmoittanut tänään julkaistussa tiedotteessaan, että PAU on rajannut lakon ulkopuolelle turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt (mm. ruoka-, elintarvike-, ruokakassi-, lääke-, sairaala- ja muut vastaavat paikalliset ja valtakunnalliset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lähetykset). PAU ilmoittaa myös, että hoitotarvikkeet terveyspalveluihin ja asiakkaille toimitetaan.

Mikäli asiakkaan tulee saada omaan terveydentilaansa liittyvä kiireellinen lausunto tai esimerkiksi omaisen tai läheisen kuolintodistus kaupungin palveluista, hänen tulee olla yhteydessä siihen yksikköön, josta lausuntoa on pyydetty (esimerkiksi oma terveysasema tai asumispalveluyksikkö). Kiireellisissä asioissa asiakas ohjataan noutamaan lausunto hoitavasta yksiköstä.

Jos asiakkaalle myönnetään lakon aikana ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea, rahat maksetaan suoraan asiakkaiden tilille. Toimeentulotuen osalta on myös varauduttu siihen, että mikäli lakko pitkittyy, asiakkaalle voi tulla useampia laskuja, jolloin kaupunki sovittelee maksuaikoja tai myöntää ehkäisevää toimeentuloa laskujen maksamiseksi.

Kaupunki tiedottaa lakon vaikutuksista alkuviikosta sekä lisää sähköisten kanavien käyttöä

Kaupunki tiedottaa lakon vaikutuksista tarkemmin alkuviikosta, kun lakon pituudesta ja vaikutuksista saadaan tarkempaa tietoa. Kaupunki pyrkii lakon aikana korvaamaan kirjepostin mahdollisimman pitkälle sähköisiä kanavia hyödyntäen.

Yhteydenotot kaupungin palveluihin:
- Päätökset ja muutoksenhaku: Jyväskylän kaupungin kirjaamo, kirjaamo@jyvaskyla.fi, p. 014 266 0888
- Kaupunkirakennepalvelut: Palvelupiste Hannikainen, palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi, asuinympäristön palvelut p. 014 266 5025 ja rakentamisen palvelut p. 014 266 0108
- Sosiaali- ja terveyspalvelut: asianomainen yksikkö
- Varhaiskasvatuksen palveluohjaus: varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi p. 014 266 3100
- Perusopetuksen palveluohjaus: perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi, p. 014 266 0180
- Kaupungin laskujen maksuaikatiedustelut: Monetra Keski-Suomi, p. 014 4452240 (klo 12-15.30)
- Kaupungin puhelinvaihde p. 014 266 0000

Asiasanat: