Jyväskylän kaupungin kuudella omalla terveysasemalla sosiaaliohjaajalla on vastaanotto kerran viikossa ja kolmella Oma Lääkärisi -terveysasemalla kolmen viikon välein.

Jyväskylässä terveysasemalle jalkautunut sosiaaliohjaaja auttaa asiakasta juuri niissä asioissa, joihin asiakkaalla on tarve. Jyväskylän kaupungin kuudella omalla terveysasemalla sosiaaliohjaajalla on vastaanotto kerran viikossa ja kolmella Oma Lääkärisi -terveysasemalla kolmen viikon välein.

Terveysasemille jalkautuvaa sosiaaliohjausta kokeiltiin Jyväskylän yhteistoimintaa-alueen terveyskeskuksen terveysasemilla valinnanvapauskokeilun aikana 1.3.2017 lähtien ja nyt kokeilun päätyttyä 31.10.2019 se on vakiintunut normaaliksi arjen palveluksi.

Sosiaaliohjaajalta asiakas saa tietoa elämäntilanteeseensa liittyvistä sosiaalipalveluista sekä muista tarpeenmukaisista palveluista. Sosiaaliohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee
palveluiden hakemisessa ja käytössä, mutta ei tee päätöksiä palveluista tai etuisuuksista.
– Palvelu on tarkoitettu matalan kynnyksen palveluksi, joten mistä tahansa mieltä painavasta asiasta voi tulla keskustelemaan, sosiaaliohjaaja Marita Korhonen Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityöstä rohkaisee.

Asiakas voi tarvita ohjausta tai tukea elämänmuutoksien keskellä. Kyseessä voi olla työttömyyden, eron, sairastumisen, yksinäisyyden, taloudellisten pulmien, asumisen, opiskelun haasteiden tai päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien seurauksien mukanaan tuomia huolia. 
– Eniten asiakkaiden kanssa keskusteluissa ovat taloudelliset asiat ja oikean etuuden hakemiseen liittyvät pulmat. Toisena tulevat kuntoutukseen ja työkykyyn liittyvät ja kolmantena asumiseen liittyvät kysymykset, sosiaaliohjaaja Korhonen kuvaa.

Terveysaseman sosiaaliohjaajalle terveyshuollon ammattilaisen ohjaamana tai itse ohjautuen

Sosiaaliohjaajan käynnit ovat pääsääntöisesti yksilövastaanottoja, mutta mukaan voi tulla myös omainen tai joku muu asiakkaan tukihenkilö.
– Mikäli asiakkaan tilanne vaatii, voimme pitää myös yhteisvastaanottoja muiden ammattilaisten kanssa. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja on asiakkaan luvalla yhteydessä eri palveluihin asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseksi, Korhonen selvittää.

Valtaosa asiakkaista ohjautuu terveysaseman sosiaaliohjaajan vastaanotolle terveydenhuollon ammattilaisten kautta tai vastaanotolla tehdyn yhteisen suunnitelman mukaisesti. Ajan sosiaaliohjaajalle voi varata itsekin oman terveysaseman ajanvarauksen kautta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
 
Terveysaseman muut ammattilaiset ovat kokeneet sosiaaliohjauksen terveysasemalla hyväksi palveluksi. Ohjaaja auttaa asiakkaita sosiaalihuollollisissa asioissa, joihin terveydenhuollon henkilöstön osaaminen eri riitä.

–Kun palvelu on lähellä, se mahdollistaa asiakkaiden avun saannin ennen kuin haasteet muuttuvat suuremmiksi ongelmiksi, Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Laura Vänttinen toteaa. 

Sosiaaliohjaajan fyysinen läsnäolo terveysasemilla myös lisää terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön tietämystä toistensa toimintatavoista, mikä edesauttaa sote-integraatiota. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tuottama video: Sosiaaliohjaus osana terveysaseman arkea (kuvattu Jyväskylässä) https://www.youtube.com/watch?v=5kHXTuvQZno
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalityo-ja-sosiaaliohjaus

Lisätietoja:
Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Marita Korhonen, p. 014 266 3160, Jyväskylän kaupunki
Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Laura Vänttinen p. 014 266 3403, Jyväskylän kaupunki
Avosairaanhoidon palvelupäällikkö Marja Puurula, p. 014 266 8723, Jyväskylän kaupunki