Palvelujen ja toimialojen välistä yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan talousarvioesitystä vuodelle 2020 kokouksessaan 7.11.2019. Päätösasiana kaupunginhallituksen talousarvioesitys on kokouksessa 18.11.2019. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 25.11.2019.

Kaupunginhallitus tunnistaa talouden ja toimintaympäristön monet epävarmuustekijät. Toimenpiteitä kohdennetaan palvelujen kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen.

Kaupunginjohtajan esityksessä (21.10.2019) käyttötalousmenot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 22,7 miljoonaa. Kaupunginhallituksen 7.11.2019 esitys sisältää 1,3 miljoonan lisäyksen käyttötalouteen.

Tavoitteena on toteuttaa palveluita entistä asiakaslähtöisemmin hallintorajat ylittäen. Tämä edellyttää erityisesti sivistyksen ja perusturvan toimialojen vahvaa yhteistyötä palveluiden yhteensovittamisessa. Kaupunginhallitus haluaa korostaa järkeviä toimintatapoja ja resurssien viisasta käyttöä kaikessa toiminnassa, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Kaupunginhallitus lisäsi kaupungin toiminnallisiin päälinjoihin kestävän kaupunkipolitiikka -kohdan. Päälinjat ovat: kaupungin elinvoima ja valtakunnallisen aseman vahvistaminen,  kestävä kaupunkipolitiikka, palvelujärjestelmän kehittäminen ja tasapainoinen talous.

Kaupunginhallituksen 1,3 miljoonan euron lisäyksen jälkeen Jyväskylän kaupungin talous on edelleen tasapainossa ja lainaa otetaan suunniteltua vähemmän.

Perusturvan toimialalle lisättiin 900 000 euroa, jonka perusturvalautakunta kohdentaa käyttötaloussuunnitelmassaan. Sivistyksen toimialan lisäyksestä, 500 000 euroa, kohdennetaan 300 000 euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Lautakunta päättää määrärahan kohdennuksesta käyttötaloussuunnitelmassaan. Kulttuurin ja liikunnan palvelualueelle osoitettiin korotetun valtionosuuden mukaisesti 200 000 euroa Keski-Suomen museon alueellisen vastuumuseon tehtävän hoitamiseen. Konsernihallinnon määrärahasta poistettiin 100 000 euroa.

Menojen lisäys katetaan seuraavasti: tilavuokrat vähenevät 350 000, Jykia Oy:n lisäosingot +200 000, tilikauden ylijäämän pienentäminen +100 000, OKM:n valtionosuudet +200 000, korkomenoarvion tarkentaminen -200 000 ja maan myyntivoittoarvio +250 000 eli yhteensä 1,3 miljoona euroa.

Talousarvioesityksen investointiosasta poistettiin pesäpallostadionin väistöön liittyvä kirjaus ja siihen varattu määräraha, koska väistön tarpeesta ja aikataulusta ei ole vielä varmuutta.
Pesäpallostadion tulee olemaan osa Hippoksen liikuntapuistoa, jonka suunnittelua jatketaan.

Kaupunginhallitus teki useita muutoksia ja tarkennuksia yleisperusteluihin.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
hallituksen jäsen Jari Colliander, p. 050 5538494
hallituksen jäsen Tuulikki Väliniemi, p. 0400 540244
hallituksen jäsen Teemu Torssonen, p. 045 2734029
hallituksen jäsen Tomi Kuosmanen, p. 040 5454805
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: