Tunnustus Jyväskylän merkkirakennusten ansiokkaasta korjaussuunnittelusta Arkkitehtitoimisto A-Konsulteille

Lisätiedot:
- Jyrki Iso-Aho, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi, p. 040 514 2779
- Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttö johtaja, Jyväskylän kaupunki, leena.rossi@jyvaskyla.fi, p. 014 266 5050
 

Tunnustuksen jakoivat A-Konsulttien Jyrki Iso-Aholle Jyväskylän kaupunkirakenteen toimialajohtaja Erja Saarivaara ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

 

Jyväskylän kaupungin AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus on tänä vuonna myönnetty Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:lle. Helsingistä käsin toimivan, vuonna 1962 perustetun arkkitehtitoimiston ydinosaamista ovat kulttuurihistoriallisten ympäristöjen kehittäminen ja säilyttäminen sekä julkiset rakennukset ja niiden restaurointi. Tunnustuksen luovuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela Jyväskylän kaupungin rakennusalan yhteistyöfoorumissa Aalto-salissa keskiviikkona 6.11.2019.
 
Vuosittain jaettava AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus annetaan toimijalle, joka on edistänyt Jyväskylän vetovoimaista, viihtyisää ja ennen kaikkea kestävää rakentamista.
 
- A-Konsultit on vaativien peruskorjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelija, joka on onnistunut erityisesti Jyväskylälle tärkeiden identiteettirakennusten, kuten Jyväskylän yliopiston päärakennuksen, korjaustyössä, perustelee valintaa Jyväskylän kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi.
 
- Yliopiston päärakennuksen ainutlaatuinen, Alvar Aallon suunnittelema arkkitehtoninen ilmapiiri on korjauksessa onnistuttu säilyttämään. Samalla rakennukselle on luotu eväät toimia tulevaisuudessakin ajassa elävän sivistyksen ja kohtaamisen paikkana, hän jatkaa.
 
Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien työ Jyväskylän yliopiston päärakennuksen parissa sai tänä syksynä valtakunnallista tunnustusta myös Arkkitehtuurin Finlandia ehdokkaana. He ovat vastanneet myös lauantaina 14.12. avattavan Keski-Suomen museon peruskorjauksen suunnittelusta.
 
- Koimme työskentelyn yliopiston päärakennuksen parissa äärimmäisen mielenkiintoisena. Rakennuksesta huokuu humanismi ja siinä näkyy sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden tulevaisuudenusko. Se on yksi aikakautensa avainteoksia ja sen merkitys Jyväskylän kaupungin – ja koko Suomen – identiteetille on korvaamaton, kuvailee A-Konsulttien toimitusjohtaja Jyrki Iso-Aho.
 
Iso-Ahon mukaan päärakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi haasteellisessa korjauksessa oli tärkeää huolehtia siitä, että rakennuksen identiteetille oleelliset tilat, materiaalit ja detaljit pystyttiin säilyttämään mahdollisimman autenttisina. 
 
- Edelleen Seminaarinmäellä kohtaavat ihminen, luonto ja arkkitehtuuri tavalla, joka on aina ollut myös toimistomme suunnittelutyön kovassa ytimessä. Tästäkin syystä pidämme tätä Jyväskylän kaupungilta saamaamme tunnustusta erittäin suuressa arviossa.
 
AVOin kaupunkiympäristö  -tunnustuksen jakaminen ja Jyväskylän rakennusalan yhteistyöfoorumi ovat molemmat osa Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaa, joka yhdistää ihmiset, luonnon ja arkkitehtuurin toimivaksi kokonaisuudeksi. Politiikan avulla tähdätään sopusointuun ja elämyksellisyyteen, ympäristön ja ihmisten tarpeet huomioiden. Tahtotilana on luoda yhdessä Jyväskylää, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö. AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaan ja edellisinä vuosina jaettuihin tunnustuksiin voi tutustua osoitteessa www.jyvaskyla.fi/avoinkaupunkiymparisto.