Vuonna 2014 heinäkuussa voimaan tullut verotuslain muutoksella haluttiin kitkeä harmaata taloutta rakennustyömaalta. Tuolloin lakimuutos edellytti yksityishenkilöitä esittämään rakennustarkastajan pitämällä loppukatselmuksella verottajalta saatu todistus siitä, että hän on tehnyt rakentamisilmoituksen verottajalle.
Mikäli rakennustarkastaja ei ollut tällaista ilmoitusta saanut tiedoksi, tuli hänen puolestaan tehdä siitä ilmoitus verottajalle.

Laki verotusmenettelystä (897/2018) on tullut voimaan 1.11.2019 alkaen.

Yksityisen henkilön toimiessa rakennuttajana, hänen ei tarvitse enää esittää rakennusvalvonnan käyttöönotto tai loppukatselmuksessa yhteydessä verottajalta saatua tiedoksiantotodistusta. Rakennustarkastajalla ei näin ollen ole enää velvollisuutta valvoa sitä, että rakentamisilmoitus on tehty verottajalle.

Kotitalouksien rakentamisilmoitukset OmaVerossa

Verottajalle on kuitenkin yhä edelleen tehtävä rakentamisilmoitus kaikista niistä rakennustöistä, joiden rakentamiseksi on täytynyt hakea rakennuslupa. Ilmoitus tehdään OmaVerossa 8.11.2019 alkaen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske vähäisempiä toimenpiteitä kuten esimerkiksi pienen pihavaraston rakentamista tai pienen julkisivumuutoksen tekemistä, jotka eivät edellytä rakennuslupaa, vaan ne käsitellään rakennusvalvonnassa toimenpideluvalla tai ilmoitusmenettelyllä.

Verottajan rakentamisilmoituksessa kysytään tiedot kaikista maksetuista palkoista ja muista maksusuoritteista mitkä kohdistuvat rakennustoimenpiteeseen. Verottajalle on ilmoitettava myös rakentamista suorittavista työntekijöistä.

Lisätietojen antaja:
johtava rakennustarkastaja Raimo Ström p. 050-330 6815

Asiasanat: