Eroauttamisen Eroseminaari -koulutuspäivä on tarkoitettu Keski-Suomen ammattilaisille, jotka kohtaavat erotilanteessa olevia lapsia ja heidän perheitään.

Keski-Suomen neljännessä maakunnallisessa eroauttamisen Eroseminaari-koulutuksessa, Lapsen oikeuksien päivänä, 20.11.2019 keskitytään erityisesti lapsen äänen kuulumiseen erotilanteissa: Kuuluuko lapsen ääni -lapsen oikeudet erossa, myös erityislasten ja maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta. 

Eroauttamisen koulutuksessa tarkastellaan lapsen oikeuksia erotilanteessa. Koulutuksessa muistutetaan muun muassa siitä, että lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä eroprosessissa ja vanhemmilla ja viranomaisilla on velvollisuus selvittää lapsen mielipide ja ottaa se huomioon. Erityisessä tarkastelussa seminaarissa ovat myös erotilanteessa olevien erityislasten perheiden ja maahanmuuttajaperheiden näkökulmat ja erityishaasteet sekä se, miten eroja voisi erityislapsiperheissä ennaltaehkäistä.

Neljäs eroauttamisen Eroseminaari -koulutuspäivä on tarkoitettu Keski-Suomen ammattilaisille, jotka kohtaavat erotilanteessa olevia lapsia ja heidän perheitään. Perheiden eroasiat eri vaiheissaan ovat lisääntyvästi läsnä lasten, heidän perheidensä ja ammattilaisten kohtaamisissa. 

IV Eroseminaari: Kuuluko lapsen ääni - lapsen oikeudet erossa, myös erityislasten ja maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta, keskiviikkona 20.11.2019 klo 9-16 Vaajakosken kirkossa, Kirkkotie 11.

Koulutuspäivän puheenvuorot:

 • Lapsen oikeus osallisuuteen erotilanteessa
  • Merike Helander, OTM, lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Lapsen ääni monikulttuurisen perheen erotilanteessa
  • Sonja Do Carmo da Silva, sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut
  • Astrid Laine, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Jyväskylän kaupungin lapsioikeudelliset palvelut
 • Erityislasten etu ja oikeudet sovittelussa
  • Kirsikka Linnanmäki, OTT, VT
 • Eron partaalla erityislasten perheissä
  • Päivi Hietanen, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto ja kokemusasiantuntija, Leijonaemot

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Keski-Suomessa eroauttamisen parissa työskentelevien tahojen verkosto: Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus, Jyväskylän kaupunki ja Äänekosken kaupunki.

Eroauttaminen on muun muassa osa Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa.

Koulutukseen ehtii vielä ilmoittautua 13.11.2019 mennessä. IV Eroseminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki.

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 050 3658561, Jyväskylän kaupungin psykososiaaliset palvelut
johtaja Sirpa Salo, p. 040 182 5770, Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus