Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena toiminut Altek Aluetekniikka lakkautetaan kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden lopussa ja sen toiminta sulautuu osaksi kaupunkirakenteen toimialaa 1.1.2020 alkaen.

Kuvassa palveluesimies Mika Teriö (vas.) ja alueiden hoidon työnjohtaja Hannu Kohonen Altekilta.

Altekin toiminta henkilöstöineen integroidaan kaupunkirakenteen toimialan toimintoihin Liikenne- ja viheralueet palvelualueelle.

Altek Aluetekniikan yksikkö tuottaa kunnossapidon ja rakentamisen palveluja, jotka siirtyvät nyt osaksi Liikenne- ja viheralueiden toimintaa. Muutoksen myötä kaikkien alueiden kunnossapito tapahtuu kaupungin oman työnjohdon alaisuudessa ja se toteutetaan sekä omalla työllä, että ostamalla palveluita urakoitsijoilta.

– Aiemmin koneurakoitsijat toimivat muutaman suuren valtakunnallisen yrityksen aliurakoitsijoina, mutta nyt kaupungin on mahdollista toimia suoraan yhteistyössä heidän kanssaan, kertoo kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen Jyväskylän kaupungilta.

Koneurakoitsijoiden työskennellessä kaupungin kunnossapidon ohjauksessa myös tietty laatutaso tulee varmemmin saavutetuksi.

Katu- ja viherrakentamisen puolella osan rakentamiskohteista Jyväskylän kaupunki toteuttaa itse ja osa rakennusurakoista kilpailutetaan aiemman käytännön mukaisesti. Organisaatiomuutos ei lähtökohtaisesti vaikuta siihen, kuinka paljon Jyväskylän kaupunki toteuttaa omana työnä ja kuinka paljon hankitaan markkinoilta ostopalveluina ja urakoina.