Jyväskylän kaupungin kaikille kuntalaisille avoin kokeiluideahaku kuluttajalähtöisen kiertotalouden edistämiseksi tuotti yhteensä 35 ideaa. Näistä ideoista kymmentä kokeillaan käytännössä kuutena erillisenä kokeiluna kahden seuraavan vuoden aikana. Rahoitus kokeiluihin saadaan EU:lta vuosina 2016–2023 toteutettavan CIRCWASTE-hankkeen välityksellä.

Lisätietoja: 

tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, p. 040 565 3066, pirkko.melville[at]jyvaskyla.fi 

Vuoden kiertotalouskunnaksi 2019 juuri palkittu Jyväskylän kaupunki haluaa kuulla myös kuntalaisia keräämällä heiltä ideoita siihen, kuinka tavallisen asukkaan arjessa jätteen synnyn ehkäisy, jätteen vähentäminen, materiaalien uudelleen käyttö, kierrätys ja yhteiskäyttö olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Kaikille avoin ideahaku toteutettiin syyskuussa, ja sen aikana saatiin 35 erilaista ehdotusta käytännössä kokeiltaviksi. 

Muovikokeilusta pysyväksi käytännöksi

Saadut ideat lajiteltiin karkeasti kahdeksaan teemaan: yhteiskäyttö/sovellukset, tuunaus/tee se itse, kierrätys, jätehuolto, opastus/ohjeistus, vesi, ruokahävikki ja muut. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä ehdotettiin useammassa ideassa. Tämä onkin varsin luonnollista, sillä pakkausmuovin täydentävän keräyksen ottaessa jalansijaa myös Jyväskylässä kerättävän sekajätteen väheneminen niin kotitalouksissa kuin taloyhtiöissäkin on silminnähtävää. 

Huomionarvoista oli myös, että edellisen, kaksi vuotta sitten toteutetun ideahaun lailla, muoviin liittyviä erilaisia ehdotuksia saatiin lukuisia. Tuolloin saaduista ideoista muotoiltu muovikokeilu toteutettiin edellisen hankejakson aikana. Tuon kokeilun ja sitä seuranneen laajemman pilotin seurauksena uusissa, pian käyttöön otettavissa jätehuoltomääräyksissä edellä mainittuihin asioihin on tulossa muutos; muun muassa pakkausmuovin täydentävä keräys laajenee kaikkiin yli viiden talouden taloyhtiöihin. 

Tavoitteena muutoksen aikaansaaminen

Asiantuntijaraati, jonka jäsenet olivat Suomen ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Jyväskylän kaupungista ja Mustankorkea Oy:stä, koki kokeiluideoiden valitsemisen varsin vaikeaksi pääosin kolmesta syystä. Ensinnäkin, osassa ideoita – esimerkiksi näissä jo mainituissa jäteastioiden tyhjennysvälin harventamista koskevissa – ei oikeastaan ollut enää mitään kokeiltavaa, vaan ne olivat enemmänkin kehittämisehdotuksia suoraan toimeenpantaviksi. Toiseksi, muutamassa ideassa tavoiteltiin niin isoa muutosta, että sellaisen kokeilu pienessä mittakaavassa ei olisi mahdollista nyt tarjolla olevan pienehkön hankerahoituksen turvin. Kolmanneksi, tavoitteena oli löytää pienessä mittakaavassa kokeiltaviksi sellaisia ideoita, joilla olisi laajentuessaan mahdollisuus saada aikaan iso yhteiskunnallinen muutos.

Kymmenestä ideasta kuusi kokeilua

Saaduista ideoista käytännössä kokeiltaviksi asiantuntijaryhmä valitsi kymmenen ideaa, joita osin yhdistäen ja jatkojalostaen toteutetaan kuusi erilaista kokeilua Jyväskylän alueella seuraavien kahden vuoden aikana. 

Alustavat työnimet toteutettaville kokeiluille ovat

  1. Kimppakyydit ja yhteiskäyttöautot käyttöön
  2. Lajittelu helpoksi kotitalouksissa
  3. Joka kodin ilmastoteot
  4. Kestävämpi ateriapalvelu
  5. Eroon kertakäyttömuovista – turha muovi pois terveydenhuollosta ja
  6. Kiertovesi hyötykäyttöön.

Kokeilujen käytännön toteutuksen ideointi alkaa heti. Ensimmäinen kokeilu on tarkoitus käynnistää jo tämän vuoden puolella. Jyväskylän kaupunki kiittää kaikkia ideahakuun osallistuneita ja ideansa jättäneitä. Kokeiltavaksi valittujen ideoiden lähettäneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.