Jyväskylän seudun jätelautakunta selvittää parhaillaan lietehuollon kokonaiskuvaa alueella. Selvityksessä kootaan yhteen tietoa muun muassa saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksistä paikallisilta yrittäjiltä sekä kiinteistön omistajilta. Tietoa jätevesijärjestelmistä kootaan rekisteriin, jotta lietetyhjennyksiä voidaan seurata kiinteistökohtaisesti.

Lisätietoja:

jätehuoltosuunnittelija Inka Vesala, p. 014 266 1448, inka.vesala[at]jyvaskyla.fi
 

Jätelautakunta lähettää noin 300 muuramelaiselle tulevalla viikolla kyselyn, johon kiinteistön haltijoita pyydetään vastaamaan sähköisesti, puhelimitse tai postitse. 

Lisätietoa lietesäiliöiden tyhjennyksistä ja jätehuoltomääräyksistä säiliöihin liittyen löytyy osoitteesta https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto.