Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli muun muassa kaksi valtuustoaloitetta ja päätti kevään kokousajat.

Vastaus valtuustoaloitteeseen kirjastojen omatoimikäytön ikärajan laskemiseksi

Lautakunta antoi vastauksen valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että Jyväskylässä selvitetään mahdollisuudet kirjastojen omatoimikäytön ikärajan laskemiseen tai ikärajasta luopumiseen. Aloitteessa todetaan omatoimikäytön olevan erinomainen tapa lisätä etenkin lähiökirjastojen käyttöä laajentamalla aukioloaikoja ilman merkittävää kustannusten kasvua. Aloitteessa toivotaan, että kirjastojen käyttämisen kynnys laskettaisiin mahdollisimman alhaiseksi mahdollisimman monelle.

Antamassaan vastauksessa lautakunta toteaa muun muassa, että Jyväskylässä ensimmäisenä laajennettuja aukioloaikoja on tarjonnut Kortepohjan lähikirjasto vuodesta 2014. Tuolloin kokemuksia omatoimikirjastoista ei Suomessa juurikaan ollut kertynyt ja omatoimikirjastojen käytölle asetettiin yleisesti asiakkaan täysikäisyyden vaatimus.

Suomen kahdestakymmenestä suurimmasta kaupungista yhdeksän asettaa omatoimikirjaston käytölle 18 vuoden tai 15 vuoden ikärajan. Jyväskylässä on päätetty, että omatoimikirjastojen ikärajat poistetaan vuoden 2020 alusta. Vaajakosken ja Palokan lähikirjastojen auetessa vuoden 2020 alussa omatoimikäytölle Jyväskylässä on seitsemän laajoilla aukioloajoilla toimivaa, kaikille ikäryhmille tarkoitettua lähikirjastoa. Ikärajojen poiston yhteydessä kehitetään asiakasturvallisuutta ja sekä täsmennetään kirjaston ja huoltajien vastuita liittyen alaikäisten lasten kirjastonkäyttöön.

Omatoimiset aukioloajat ovat kasvattaneet kirjastojen aukioloaikoja ja lisänneet voimakkaasti kirjastojen käyttöastetta ja kävijöiden määrää sekä parantaneet palvelujen saavutettavuutta. Asiakokemukset ovat olleet myönteiset. Ilkivaltaa ja häiritsevää käyttäytymistä on ilmennyt hyvin vähäisessä määrin käyttökertoihin nähden.

Vastaus menee tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja lautakunta ehdottaa, että valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimen todetaan riittäviksi. Valtuustoaloitteen olivat tehneet Arto Lampila (Piraattipuolue) ja 51 muuta kaupunginvaltuutettua 13.5.2019.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Icehearts -toiminnan käynnistämisestä Jyväskylässä

Lautakunta antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydetään Jyväskylän kaupunkia selvittämään mahdollisuutta käynnistää Icehearts -toiminta Jyväskylässä. Icehearts on joukkueurheiluun perustuva toimintamalli, jolla pyritään ehkäisemään lasten syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Toiminnassa sitoudutaan lapsen tukemiseen 12 vuodeksi. Kohderyhmänä ovat varhaisen tuen tarpeessa olevat lapset, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä. Laskelmien mukaan 50 000 euron vuotuinen sijoitus yhteen joukkueeseen voisi tuottaa säästöä yhteiskunnalle jopa 2,8 miljoonaa euroa.

Vastauksenaan lautakunta toteaa muun muassa, että Jyväskylässä valmistellaan parhaillaan sivistyksen ja perusturvan yhteistä hanketta NEETnuorten (not in education, employment, or training) määrän vähentämiseksi. Hankkeen toteutustavaksi ollaan esittämässä tulosperusteista rahoitussopimusta (Social Impact Bond, SIB). SIB-toiminnan käynnistäminen nuorten palveluissa on kirjattu kehittämishankkeeksi vuoden 2019 talousarvioon. Mikäli SIB-rahoitusmalli toteutuu Jyväskylässä, Icehearts -toimintaa voidaan tarkastella osana tätä kokonaisuutta, tai toteutettavaksi muilla mahdollisilla keinoilla. Kaupungin tulisi tällöin sitoutua toimintaan poikkihallinnollisesti ja monialaisesti. Toteutuksessa tulisi olla mukana varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso-, liikunta- ja sosiaalipalvelut.

Vastaus menee tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Valtuustoaloitteen olivat tehneet Marika Visakorpi (KD), Petteri Muotka (KD), Tomi Kuosmanen (KD), Mia Puolimatka (KD) ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua 13.5.2019.

Pohjoismainen nuorten liikunnan ystävyyskaupunkivaihto ensi vuonna Norjan Stavangerissa

Lautakunta merkitsi tiedoksi raportin Jyväskylässä viime kesänä järjestetystä 45. pohjoismaisesta nuorten liikunnan ystävyyskaupunkivaihdosta. Jyväskyläkin on ehtinyt isännöidä tapahtumaa jo 12 kertaa. Jyväskylässä lajina oli uinti ja tapahtumaan osallistui noin 75 henkeä. Uintijoukkueet oli kerätty alle 16-vuotiaista uimareista ja mukana olivat joukkueet Esbjergistä, Eskilstunasta, Stavangerista ja Jyväskylästä. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään kesäkuussa Norjan Stavangerissa ja lajina on tuolloin multisport.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kevään 2020 kokousajankohdat

Lautakunta päätti, että se kokoontuu kevätkaudella 2020 kuusi kertaa. Näistä viisi on kokouksia ja yksi koulutus. Kokoukset pidetään keskiviikkoina 15.1., 11.3., 15.4., 13.5. ja 10.6. Kokoukset alkavat klo 17.00 ja tätä ennen on tarvittaessa mahdollista pitää klo 16 alkava tunnin pituinen iltakoulu.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Suomen sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen lautakunta nimesi Jyväskylän kaupungin edustajiksi Jyväskylän kaupunginorkesterin intendentti Nikke Isomöttösen lisäksi lautakunnan jäsen Vesa Plathin, intendentti valtuutetaan käyttämään kaupungin valtakirjalla kahta ääntä ja Vesa Plath yhtä ääntä. Jyväskylän kaupunginteatterin henkilökunnan opintorahaston sääntömuutos päätettiin esityslistalla olevan esityksen mukaisesti.

Lisäksi käsiteltiin lisälistalta kiireellisenä Jyväskylän kaupungin ehdokkaan nimeäminen Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020-2023. Lautakunta esittää Keski-Suomen liitolle Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon ehdolle Jyväskylän kaupungin edustajaksi suunnittelupäällikkö Anna-Leena Sahindalia sekä liikuntasuunnittelija Mikko Pajusta.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun asti tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8695  Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina  31.10.2019 internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033