Palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros, pidetään julkisesti nähtävänä 22.10.-21.11.2019 Martinpolun ja Kokkotien risteysalueen asemakaava- ja tonttijakoehdotus. Asemakaavan muutos koskee 80. kaupunginosan korttelin 205 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja liikennealuetta.

Kaavaehdotuksesta löytyy lisätietoa kaavoituksen sivuilta osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla (Korpilahti). Kaava-aineistoon voi nähtävänäoloaikana tutustua Korpilahden asiointipisteessä, Virastokuja 2 (avoinna ma-pe klo 8.00–15.30).

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 21.11.2019 kello 15.00.

Kaupunkirakennelautakunta