Jyväskylän varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiin on hankittu lasten fyysistä aktiivisuutta mittaavia ReimaGo-aktiivisuusrannekkeita. Ranneke kertoo lapsikohtaisesti, kuinka paljon aktiivisia tunteja ja askelia päivän aikana kertyy.

Lisätietoja: 
koordinaattori Sami Talvensola, Liikkuva varhaiskasvatus, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 3163 

-Rannekkeita on testattu kymmenessä esiopetusryhmässä nyt muutaman viikon ajan ja lasten päivittäiset askelmäärät ovat yllättäneet positiivisesti. Esiopetuspäivän neljän tunnin aikana askeleita on kertynyt keskimäärin 9000 per lapsi, kertoo Liikkuvan varhaiskasvatuksen koordinaattori Sami Talvensola.   

Rannekkeet ovat nykyisten ryhmien käytössä tämän vuoden loppuun asti, jonka jälkeen rannekkeet siirtyvät seuraavien ryhmien käyttöön. 

Valtakunnallisten lasten liikuntasuositusten mukaisesti, alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Liikkumisen tulisi olla lapsen ikätason mukaisesti kevyttä liikkumista, reipasta ulkoilua sekä vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Liikuntamäärästä osan tulisi kertyä varhaiskasvatuksessa ja osan kotona perheen kanssa.  

Jyväskylän varhaiskasvatuksen toiminnassa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailusta. Toiminnallinen oppiminen, johon sisältyy riittävästi fyysistä aktiivisuutta, kehittää lasten motorististen taitojen ja fyysisen toimintakyvyn kehittymistä sekä tukee yleisen oppimisen kuten esimerkiksi tarkkaavaisuuden, vireystilan ja muistin kehittymistä.  Oppiminen tapahtuu leikkien, liikkuen, tutkien sekä itseään ilmaisten erilaisissa ympäristöissä.