Onko Jyväskylä sivistyskaupunki? Miten vahva liikuntapääkaupunki Jyväskylä on? Olemmeko Jyväskylässä rohkeita ja hyväntuulisia, entä ratkaisukeskeisiä ja kunnianhimoisia. Keille meidän tulee itsestämme kertoa?

Kaikille avoin kysely löytyy Jyväskylän kaupungin www-sivulta Jyväskylä brändi. Vastausaikaa on 21.10.-15.11.2019. Voit vastata myös Jyväskylän sydän 24 -tapahtumassa 20.-21.11. kaupunginteatterilla.

Jyväskylä on yksi Suomen viidestä kasvukeskuksesta ja vahvistaa entisestään asemaansa Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina. Jyväskylä on merkittävä yliopisto- ja koulutuskaupunki sekä Suomen liikuntapääkaupunki. Kaupungissa on mukava ja avoin ilmapiiri ja Jyväskylän katukuva on nuorekas ja eläväinen.

Jyväskylän erottava tekijä on ajassa elävä sivistys. Usko ihmiseen on tulevaisuuden tärkein menetystekijä. Se nousee jyväskyläläisestä sydämen sivistyksestä. Uusi sivistys on arvoista nousevaa ja ihmislähtöistä tulevaisuuteen katsomista, uutta ajattelua, innovaatioita ja hyvinvoinnin lisäämistä.  

Haluamme tehdä Jyväskylästä yhä tunnetumman ja kiinnostavamman – valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Pitkäjänteinen työ

Jyväskylän kaupungin brändin kirkastaminen aloitettu alkuvuodesta 2019. Kyseessä on usean vuoden mittainen strateginen työ. Tavoitteena on Jyväskylän tunnettuuden vahvistaminen valtakunnallisesti ja jatkossa enemmän myös kansainvälisesti.

Brändityö liittyy kiinteästi Jyväskylän kasvuun sekä elinvoiman ja menestyksen vahvistamiseen. Työn perustana on kaupunkistrategia ja edunvalvonnan tavoitteet. Brändityö koskettaa koko kaupunkia ja kaikkia palveluja ja toimijoita.

Brändi rakentuu kaikissa kohtaamisissa ja kokoaa yhteen Jyväskylään liitettäviä mielikuvia. Jyväskylän brändiä rakentavat kaupunkiorganisaation luottamushenkilöiden ja henkilökunnan lisäksi kaikki jyväskyläläiset – nykyiset ja entiset – julkiset toimijat, oppilaitokset, yritykset, järjestöt, seurat ja täällä vierailevat kävijät.

Brändidokumentti kiteyttää Jyväskylän brändin ja erottautumistekijät muista kaupungeista ja on pohja tästä jatkuvalle brändityölle. Dokumenttiin on koottu keskeiset elementit: ydin, kantava ajatus, brändiattribuutit, sävy ja tunnelma sekä slogan. Taustalla on useita selvityksiä, kyselyjä, haastatteluja sekä ohjaus- ja työryhmätyöskentelyä.

Tänään 21.10. myös Jyväskylän kaupunginhallitus käsittelee brändiä.

Jyväskylän brändityötä esiteltiin kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuudessa 30.9.2019. Jyväskylä-brändi -verkkosivulta löytyy video tiedonantotilaisuudesta.
Jyväskylän brändin kirkastaminen - viestintäjohtaja Helinä Mäenpään esitys
Jyväskylän kaupungin brändidokumentti

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p.  050 336 2819
viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, p. 050 5487 422