Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat 21.10.2019 Wilma-viestin, jossa kerrotaan tarkemmin englanninkieliseen opetukseen hakemisen käytänteistä, kielitestistä ja valinnan kriteereistä.

Lisätietoja:  
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889  
rehtori Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulu, puh. 014 266 4449, paikalla 21.10.2019 
rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, puh. 014 266 4690, paikalla 21.10.2019

Jyväskylän perusopetuksen englanninkieliset opetusryhmät sijaitsevat Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa. Jyväskylän koulujen kaikilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Viitaniemen koulun englanninkielisen opetuksen täydennyshaussa ajalla 23.10.-7.11.2019.   

Kaikki hakijat osallistuvat sekä suomen kielen että englannin kielen arviointiin 10.12.2019. Oppilasvalinnat ovat selvillä 16.1.2020 mennessä ja huoltajat saavat tiedon valinnasta sähköpostilla. Viitaniemen koulun englanninkielisen opetusryhmän koko on maksimissaan 24 oppilasta. Mikäli oppilas ei tule valituksi englanninkieliseen opetukseen, hakee hän 7. luokalle tammikuussa 2020 Jyväskylän kaupungin oppilaaksioton mukaisesti.   

Perinteisesti englanninkielisissä opetusryhmissä ovat opiskelleet oppilaat, jotka ovat asuneet ulkomailla aikaisemmin ja aloittaneet koulunsa englannin kielellä. Opetusryhmissä on myös ulkomaalaisia oppilaita, jotka asuvat lyhyen aikaa Jyväskylässä esimerkiksi huoltajien työtilanteen johdosta. Jatkossa englanninkielisen opetuksen täydennyspaikoille voivat hakea myös kaikki oppilaat, joiden englannin kielen taito on niin vahva, että eri oppiaineiden opiskelu englannin kielellä sujuu ja joiden A1-englannin opiskeluun toivotaan lisää haastetta.   

Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa halutaan vahvistaa kaksikielistä opetusta useilla eri kielillä. Koska useat oppilaat eivät kulkuyhteyksien vuoksi ole hakeutuneet kaksikieliseen englanninkieliseen perusopetukseen alakouluun, tarjotaan heille nyt mahdollisuus hakeutua englanninkieliseen opetukseen 7. vuosiluokalle täydennyshaussa.   

Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja arviointia. Opetuksesta noin 60 % tapahtuu englannin kielellä ja 40 % suomen kiellä. Oppilaat opiskelevat A1-oppimääränä englantia, joka eriytetään tavoitteiltaan vaativammaksi.  

 -Reaaliaineissa opetus toteutetaan englanniksi ja pääsääntöisesti taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa opetus annetaan suomen kielellä, kertoo Pia Bärlund.  Vaikka teoria-aineet opetetaan englannin kielellä, käytetään rinnalla suomen kieltä esimerkiksi sanaston opettamiseen. Oppilaiden hakukelpoisuus suomenkielisiin toisen asteen opintoihin halutaan näin tehden turvata, jatkaa Bärlund.