Jyväskylän koulujen kaikilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Kilpisen yhtenäiskoulun vuosiluokkien 7-9 vapautuvia musiikkiluokkaopetuksen paikkoja sähköisesti Wilma-järjestelmässä 23.10.-7.11.2019.

Jyväskylän perusopetuksen musiikkiluokkaopetusta annetaan vuosiluokilla 4-6 Kypärämäen koulussa ja vuosiluokilla 7-9 Kilpisen yhtenäiskouluissa. Valinta musiikkiluokalla opiskelusta tehdään sitovasti vuosiluokille 4-6.  Oppilas vahvistaa musiikkiluokalla opiskelun jatkamisen vuosiluokilla 7-9 kuudennen luokan väliarvioinnin yhteydessä. 

Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat 21.10.2019 Wilma-viestin, jossa kerrotaan tarkemmin musiikkiluokalle haun käytänteistä, musiikkitestistä ja valinnan kriteereistä. Valintakokeet järjestetään ajalla 18.11.–13.12.2019. Valintakokeisiin pyydettävät oppilaat saavat erillisen kutsun. Musiikkiluokkalaiset valitaan 17.12.2019 ja päätöksestä ilmoitetaan perheille sähköpostiviestillä. Kilpisen yhtenäiskoulun musiikkiluokan koko on maksimissaan 24 oppilasta. 

Musiikkiluokilla opiskellaan musiikkia 2 tuntia viikossa oman opetussuunnitelman mukaisesti. Kypärämäen koulun 4.-6.-musiikkiluokille haetaan erillisessä haussa 9.-23.1.2020. Hausta tiedotetaan erikseen.  
 
Lisätietoja: 
rehtori Johnny Kotro, Kilpisen yhtenäiskoulu, puh. 014 266 4661 
rehtori Juhani Lehtimäki, Kypärämäen koulu, puh. 014 266 4457, paikalla 21.10.2019