Kaupunkirakennelautakunnan 15.10.2019 pidettävän kokouksen esityslistalla oli käsiteltävänä muun muassa lausunto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Puuppolantien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmasta sekä Martinpolun ja Kokkotien risteysalueen asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunto Puuppolantien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmasta

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki antaa maantien 630 eli Puuppolantien kevyen liikenteen väyläsuunnitelmasta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon: ”Tiesuunnitelmaa vastaan on jätetty yksi muistutus, jonka sisältämän vähäisen muutosesityksen kaupunki jättää ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Tiesuunnitelman kattamalla alueella ei ole asemakaavallisia esteitä, jotka vaikuttaisivat tiesuunnitelman hyväksymiseen. Kaupunki luovuttaa omistamansa maantien tekemiseen tarvittavat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 892 000 euroa (alv 0 prosenttia), josta kaupungin osuudeksi esitetään kustannusjakoesityksessä 17 000 euroa (alv 0 prosenttia). Kaupunki osallistuu tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaisella osuudella väylän toteuttamiseen. Jyväskylän kaupungin osallistumisesta laajemmassa määrin hankkeen toteuttamiskustannuksiin kuin kustannusjakoesityksessä on ehdotettu, voidaan käydä lisäneuvotteluja ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen toteuttamiseksi laaditaan erillinen toteuttamissopimus.”

Suunnittelukohde sijaitsee Puuppolantien varressa Lintukankaantien ja Rannilantien välisellä alueella. Uuden kevyen liikenteen väylän kokonaispituus on noin 2,2 kilometriä.

Martinpolun ja Kokkotien risteysalueen asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Martinpolun ja Kokkotien risteysalueen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot
    
Suunnittelualue sijaitsee Korpilahden keskustassa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uusia maankäyttömahdollisuuksia ja luoda edellytykset alueen toimintojen kehittämiselle. Tavoitteena on alueen maankäytön tehostaminen ja Korpilahden keskustan vetovoimaisuuden sekä liike- ja yritystoiminnan kehittäminen.

Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden Osuuspankin hakemuksesta. Suunnittelualueen tontit ovat Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden Osuuspankin omistuksessa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 7100 neliönmetriä.

Suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Tavoitteena on ollut suunnitella korkeatasoista kaupunkiympäristöä, jossa on huomioitu erityyppiset rakentamisalueet. Kaavaehdotuksen mukainen rakennusoikeus on 1200 kerrosalaneliömetriä. Kerrosluku on kaavaehdotuksessa kaksi.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.


Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

Kaupunginosa: