AKU-hankkeen päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Vuoden 2019 Demokratiatunnustus on myönnetty Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU) -hankkeelle. Jyväskylä on yksi hankekaupungeista.

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto myöntävät demokratiatunnustuksen toimijoille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Vuoden 2019 tunnustuksen erityisenä teemana on osallisuuden edistäminen. Tunnustuksella halutaan vahvistaa kaikkien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria Suomessa. 

Demokratiapäivässä 9. lokakuuta 2019 jaettu tunnustus myönnettiin neljättä kertaa. AKU-hankkeelle Demokratiatunnustuksen jakoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Perustelut: 
AKU-hankkeen päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä
kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. 

Yhteiskunnallisesti merkittävänä voidaan pitää sitä, että hanke käsittelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta. Oppilaitosyhteistyöllä on vahvistettu valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja hankkeessa on kehitetty yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäinen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuus Lahden ammattikorkeakouluun. Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus. Hankkeessa on myös perustettu asunnottomuustyön kokemusasiantuntijan toimi aikuissosiaalityöhön. Vuosina 2016-2019 toteutettavassa hankkeessa on työskennellyt syyskuuhun 2019 mennessä 20 työsuhteista kokemusasiantuntijaa ja 89 vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa tai palvelun mallintajaa.

Demokratiapalkinnon 2019 vastaanottajat, Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn hanke

Kuvassa: Kuopion hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, Tampereen koordinaattori Sonja Hokkanen, Espoon koordinaattori Marjo Järvinen ja Jyväskylän koordinaattori Marja-Liisa Ollikainen.

Tiedote Aran nettisivuilla

Valtioneuvoston tiedote

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/asunnottomuuden-ennaltaehkaisyn-kuntastrategiat

Lisätietoja: 
Sina Rasilainen
Hankepäällikkö, ARA
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat 
-varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU)
p. 029 525 0809, 050-308 9836