Kaupunginvaltuusto on 30.9.2019 hyväksynyt Haapalammentien asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen, sekä edellisiin liittyvän sitovan tonttijaon. Laajennus koskee 69. kaupunginosaa ja muutos 69. kaupunginosan korttelia 121 sekä virkistys- ja katualuetta.

Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuu 69. kaupunginosan korttelin 84 tontti 2 ja korttelin 124 tontti 1 sekä virkistysaluetta. Sitova tonttijako on hyväksytty asemakaavan yhteydessä.

Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Jyväskylässä 8.10.2019

Kaupunginhallitus

Kaupunginosa: