Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 8.10.2019 käsiteltiin muun muassa maa-aineslupahakemusta olemassa olevalle ottamisalueelle Kuukanpäässä.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi
 

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Matias Hyväriselle maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuodeksi. Maa-aineslupa myönnettiin noin 2,5 hehtaarin ottamisalueelle, joka sijaitsee Tikkakoski-Leppävesi-maantien pohjoispuolella noin 200 metriä Askeleentakanen-järvestä luoteeseen sijaitsevalla Lisä-Hirvilahti- tilalla. Ottamisalue on Askeleentakasen pohjavesialueella

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8605. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.