Ympäristötarkastaja on päätöksellään 179-2019-39 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen Oteran Oy:n tekemän melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen. Ilmoitus koskee Eteläväylän alikulkusillan rakentamista Keljonkankaalla. Meluavin osa rakennustyöstä on porapaalutus, jota tehdään 7.10.- 31.12.2019 noin 2-3 viikon ajan. Muutoin rakennustyö jatkuu enintään 1.6.2020 saakka. Töitä tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00-21.00, mutta porapaalutuksen osalta työt lopetetaan klo 18.00 mennessä.

Päätöksen antopäivä on 08.10.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 07.11.2019.

Päätös on nähtävissä valitusaikana Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialalla, os. Hannikaisenkatu 17.

Petteri Ahonen
ympäristötarkastaja

Kaupunginosa: