Keljonkankaan alikulkukäytävän rakentaminen on alkamassa. Eteläväylän liikenne siirtyy maanantaista 7.10. alkaen kiertotielle Sohlberginkadun uuden liittymän kohdalla.

Kiertotiellä on myös jalankulku- ja pyöräilyväylä. Kiertoreitti on käytössä kesään asti.

Eteläväylällä suojatiet sijaitsevat Kaijanlammentien liittymän kohdalla sekä Keljonkankaantien liikennevaloristeyksessä. Sohlberginkadulta ei ole kevyelle liikenteelle tässä vaiheessa suoraa yhteyttä Eteläväylän toiselle puolelle, vaan ylityskohta on Kaijanlammentien kohdalta. Linja-autopysäkit säilyvät nykyisillä paikoillaan.

Alikulkusillan lisäksi urakan aikana rakennetaan kevyelle liikenteelle yhteys Norkkokadun ja Keljonkankaantien välille.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen rakentamisesta vastaa Jyväskylän kaupunki. Hanke valmistuu vuonna 2020.

Työmaan sijainti on merkitty alla olevaan karttaan punaisella ympyrällä.
 

Alikulkutunnelin rakennustyömaan sijainti kartalla