Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Kuortaneen urheiluopisto käynnistävät valtakunnallisesti merkittävän yhteistyön liikunta-alan opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Yhteistyömalli on esitelty opetus- ja kulttuuriministeriölle, ja se on saanut myönteisen palautteen. 

Yhteistyö tuo uutta liikunnan koulutustarjontaa Keski-Suomeen.  Jyväskylässä tulee tarjolle liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto. Nämä mahdollistuvat Kuortaneen urheiluopiston järjestämisluvilla. Koulutukset soveltuvat muun muassa urheiluseuroissa, terveydenhuollossa sekä hyvinvointi- ja liikunta-alan yrityksissä liikunnan ja ohjauksen parissa toimiville ja liikuntaan liittyvien projektien tai tapahtumien parissa työskenteleville. 

Koulutukset käynnistyvät vuodenvaihteessa Gradia Jyväskylässä ja myöhemmin Gradia Jämsässä. 

Gradia järjestää jo nykyään myös tanssin perusopetusta, erityisliikuntaryhmien ohjausta ja Liikkuva koulu -toimintaa. Kuortaneen urheiluopisto on valtakunnallinen liikunnan koulutuskeskus sekä Olympiakomitean valmennuskeskus. Se on yksi merkittävimmistä liikunta-alan ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen kouluttajista Suomessa. Kuortaneella voi suorittaa liikunnanohjauksen perustutkinnon, hieronnan ammattitutkinnon, liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon, liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon sekä valmennuksen erikoisammattitutkinnon. 

Liikuntapääkaupunki vahvistuu 

Lisäpotkua uudelle koulutustarjonnalle tuo laaja ja syvälle menevä EduFutura-yhteistyö Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kesken. Siinä uusien liikunta-alan ammatillisten tutkintojen suorittajilla on mahdollisuus myös tehdä tutkinnon osia korkeakoulutuksessa. Gradia järjestää jo nykyään myös tanssin perusopetusta, erityisliikuntaryhmien ohjausta ja Liikkuva koulu -toimintaa. 

”Tähän saakka Jyväskylä on ollut Olympiakomitean valitsemista kuudesta keskuksesta ainoa, jossa ei ole voinut suorittaa liikunta-alan ammatillisia tutkintoja muutoin kuin oppisopimuksella. Liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tarjonta vahvistaa Jyväskylän asemaa liikuntapääkaupunkina. Jyväskylän ja Kuortaneen yhteistyö sekä vahvan jyväskyläläisen liikuntaosaamisen aikaisempaa laajempi hyödyntäminen vievät koko koulutusalaa aivan uudelle tasolle, arvioi EduFuturan tavoitteita edistävä työelämäprofessori Sami Kalaja. 

Yhteistyösopimus käsitellään yhteistyökumppaneiden hallituksissa 4.10.2019  ja 9.10.2019 

Lisätietoja 

Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152, pirjo.kauhanen[a]gradia.fi 

Tapio Korjus, rehtori, Kuortaneen Urheiluopisto, puh. 040 574 0355, tapio.korjus[a]kuortane.com