Jyväskylän kaupunki on ensimmäisten kuntien joukossa tehnyt tarkan CO2 päästölaskelman katujen päällystystöiden aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Laskelman pilottina toimi Säynätsalossa sijaitsevan Parviaisentien päällystyskohde.

Lisätiedot: katupäällikkö Tuula Smolander, p. 014 266 5137, tuula.smolander[at]jyvaskyla.fi

Päällysteissä suurin ilmastokuorma aiheutuu sideaineesta eli bitumista. Bitumi on öljyjaloste, jota tuodaan Suomeen Venäjältä ja Lähi-Idästä. Päällystysprosessin sisältämien vaiheiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä on arvioitu valtakunnallisella mittaristolla. Todellisiin päästöihin vaikuttavat kuitenkin muun muassa se, kuinka kaukaa bitumia kuljetetaan tai kuinka laadukasta uusiokäytettävä asfaltti on. Valtakunnallisen arvion mukaan bitumin aiheuttamien päästöjen osuus on noin 26 %. Asfaltoinnissa massan valmistuksen päästöosuus on noin 59 %, kuljetuksen noin 12% ja levityksen 3 %.

– Näitä taustoja vasten on ensiarvoisen tärkeää pureutua suurimman kuorman aiheuttajaan, eli massaan ja sen valmistukseen, sanoo katupäällikkö Tuula Smolander Jyväskylän kaupungilta.

Uusioasfaltin käytöllä vaikutuksia

Keskussairaalantiellä tänä kesänä tehdystä päällysteen jyrsinnästä syntynyt rouhe otettiin talteen ja käytetään Parviaisentien uudelleenpäällystyksessä. Rouhe on havaittu tehdyssä tutkimuksessa erittäin hyvälaatuiseksi ja se voidaan hyödyntää uuden massan valmistuksen osana. Tämä vähentää tarvittavan uuden kiviaineksen ja bitumin määrää. Raaka-aineet, kuljetusten ja päällystysmassan valmistuksen päästöt huomioiden Parviaisentien päällystyksessä vähennettiin päästöjä noin 5 %. 

–Tämä on hyvä tulos, jota pyritään parantamaan tulevina vuosina, Smolander sanoo.

Tulevaisuudessa urakoitsija pystyy uuden kaluston myötä hyödyntämään suuremman rouhemäärän, joka mahdollistaa suuremman päästövähennyksen. Päällystystöiden aiheuttamien päästöjen laskentaa tullaan jatkamaan tulevien vuosien päällystystöiden yhteydessä. 

– Tutkimme myös mahdollisuutta käyttää matalalämpöasfalttia vuoden 2020 joissakin päällystyskohteissa. Tässä prosessissa asfalttimassan lämpötilaa pudotetaan sideaineen vaahdotustekniikan avulla asfalttinormien mukaisista lämpötiloista noin 10– 30 °C astetta. Matalalämpöasfaltin hiilidioksidipäästöt ja hiilijalanjälki ovat siksi alemmat kuin normaalissa tuotannossa, Smolander kertoo.